ชาญชัย อธิปญโญ

พรที่ดีที่สุดคือพรที่ทำให้ตัวเราเอง – พรจากพระอาจารย์ ชาญชัย อธิปญโญ (ชมคลิป)

พรปีใหม่จากพระอาจารย์ ชาญชัย อธิปญโญ

ซีเคร็ตขอมอบ พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์ ชาญชัย อธิปญโญ แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปีและเป็นข้อคิดในชีวิตประจำวัน

พรคือสิ่งที่ดีงาม ที่เราอยากได้ ถ้าเราจะให้คนอื่นอวยพรให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามอะไรต่างๆ อยากจะบอกว่าพรที่ดีที่สุด คือพรที่ทำให้ตัวเราเองนี่แหละ

 

คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อไหร่ นั่นแหละให้พรตัวเองเมื่อนั้น เมื่อเราคิดในสิ่งที่ดี พูดในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ให้เกิดผล นั่นแหละเราได้ดีเลยนะ เป็นพรที่เราให้กับตัวเองเลยแหละ

 

วันเวลาเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องผ่านไป แต่คนสมมุติเป็นเทศกาล อย่างนู้น อย่างนี้ อย่างนั้น วันที่ดีที่สุดเนี่ยนะ วันไหนก็แล้วแต่ ถ้าเราทำความดี วันนั้นจะเป้นวันดี

 

ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดี วันนั้นไม่ดีสำหรับเรา ไม่ได้เกี่ยวกับดวงดาวฤกษ์ผานาที หรือตามสิ่งที่ชาวโลกเขาสมมุติกันขึ้นมา

 

อยากจะให้กำลังใจกับทุกๆ ท่าน เพราะการทำความดีต้องมีกำลังใจ ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการทำความดี ไม่ถ้อถอยต่อปัญหา ต่ออุปสรรค และมีความอดทนต่อการทำความดี ถ้าท่านทำได้อย่างนี้แล้ว ท่านจะได้พรที่ดีที่สุดสำหรับทุก ๆ ท่าน

พรจากพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ


รับพรจากพระอาจารย์ท่านอื่นๆ

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มอบให้แด่ผู้อ่านซีเคร็ตทุกท่าน

พระไพศาล วิสาโล ขอมอบพรปีใหม่ให้ชาวไทยทุกท่าน

พรปีใหม่ จาก 4 พระอาจารย์แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปี

ข้อคิดและพรปีใหม่ จาก ภิกษุณีนิรามิสา แห่งหมู่บ้านพลัม (ชมคลิป)

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์มานพ อุปสโม มอบให้แด่ทุกท่าน

อุดหนุนข้าวอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน พร้อมพรปีใหม่และลายเซ็นจากท่าน.วชิรเมธี

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปีใหม่

การให้โอกาส เป็นสิ่งที่ดี – ข้อคิดชีวิตเป็นสุข โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

รวม 11 บทสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตรับปีใหม่

Dhamma Daily : สวดมนต์ข้ามปี ได้อานิสงส์มากกว่าการสวดมนต์ช่วงอื่นหรือไม่

เริ่มต้นปีใหม่ ..ด้วยใจที่ตื่นรู้ – ธรรมะจากพระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน

สวดมนต์ในใจกับสวดมนต์ออกเสียงแบบไหนได้บุญมากว่ากัน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.