กิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

โอสถธรรม… ทำให้สุข กิ๊ก- มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

“โอสถธรรม…ทำให้สุข” กิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

นิยามความสุขของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน บ้างพอใจในวัตถุ เงินทอง ชื่อเสียง บ้างขอเน้นสุขทางใจเป็นพิเศษ สำหรับผู้หญิงคนนี้… ความสุขของ กิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ เกิดจากการค้นพบยาขนนเอกที่เรียกว่า “ธรรมโอสถ” เมื่อหลายปีก่อน

มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ หรือ กิ๊ก มีชื่ออยู่ในทำเนียบนางร้ายอันดับต้น ๆ ของวงการบันเทิงจากการพลิกบทบาทการแสดงครั้งสำคัญแบบสุดขั้ว จากบทกุลสตรีสู่นางร้าย ในละครฟอร์มยักษ์เรื่อง “นิรมิต” เมื่อ ปี 2540

ความสำเร็จทางโลกของกิ๊กในวันนี้ เริ่มด้วยการคว้าปริญญาบัตรมาให้ครอบครัวได้ชื่นใจถึง 2 ฉบับ ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามติดด้วยการได้ทำในสิ่งที่เธอรักคือการเป็นนักแสดง ซึ่งเธอได้รับการตอบรับที่ดีเสมอ

ล่าสุดกิ๊กยังสนุกกับความท้าทายใหม่ ๆ ด้วยการเป็นคอลัมนิสต์ วิทยากรบรรยายธรรม และหัวหน้าเครือข่ายบุญ MLM ที่เธอและผองเพื่อนกัลยาณมิตรพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยใจจริง

 

เปลวเทียนเปลี่ยนชีวิต

นอกจากคุณพ่อคุณแม่ (คุณปริญญา – คุณมยุรี ผ่องผุดพันธ์) จะสอนลูก ๆ ด้วยวิถีปฏิบัติของพวกท่าน เช่น ความพอเพียงและความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ท่านทั้งสองยังมีอิทธิพลสำคัญต่อการเปิดโลกธรรมแก่ลูก ๆ ด้วย

ช่วงนั้นกิ๊กทั้งดื้อ ทั้งต่อต้านคุณพ่อคุณแม่มาก ๆ เมื่อท่านแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรม ถึงขั้นเถียงหัวชนฝา ไม่ยอมไปท่าเดียว และไม่ว่าจะบังคับด้วยวิธีใดก็ไม่เป็นผล จนในที่สุดท่านถึงกับมัดมือชก เก็บกระเป๋าพาพิ๊กไปส่งที่ยุวพุทธิกสมาคมฯด้วยตนเอง

ช่วงเวลา 8 วัน 7 คืนนับเป็นช่วงสุดแสนทรมาน เพราะกิ๊กปฏิเสธการปฏิบัติทุกอย่าง เก็บตัวอยู่เงียบ ๆ จนกระทั่งวันสุดท้าย ความที่กิ๊กเริ่มกลัวความแปลกแยก กิ๊กจึงลองเริ่มทำดูบ้าง แต่ก็ไม่ได้ซึมซับอะไรเท่าใดนัก

สามปีให้หลัง มีเหตุบังเอิญให้กิ๊กได้กลับไปปฏิบัติธรรมอีกครั้ง และจะด้วยความตั้งใจของกิ๊กเอง หรือด้วยปัจจัยใดก็ตามที การปฏิบัติครั้งนั้นจึงเป็นครั้งสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตกิ๊กไปกตลอดกาล เมื่อกิ๊กเริ่มเข้าใจความสำคัญของศีลและหลักธรรม รวมถึงเกิดความอิ่มเอมใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน… สืบเนื่องมาจนวันนี้

คุณพ่อคุณแม่และพระธรรม คือเปลวเทียนเปลี่ยนชีวิตของกิ๊กค่ะ

 

ถูกจริตใน In This Very Life

ในโลกของธรรมะ นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้ว กิ๊กยังมีความสนใจสื่อธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าหนังสือหรือแม้แต่ในเครื่องเล่น MP 3 ที่พกติดตัว กิ๊กก็จะดาวน์โหลดไฟล์เสียงบรรยายธรรมไว้ฟังเสมอ

หนังสือ In This Very Life หรือ รู้แจ้งในชาตินี้ งานเขียนของพระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ ภิกษุชาวพม่า คือหนึ่งในหนังสือธรรมะที่กิ๊กชื่นชอบมาก ๆ ด้วยการสอนที่ถูกกับจริตของกิ๊กซึ่งเน้นเรื่องปฏิบัติล้วน ๆ สู่มรรคผลนิพพานผ่านคำสอนง่าย ๆ แต่แฝงด้วยข้อธรรม เช่นว่า

“ธรรมชาติของชีวิตคล้ายกับการพยายามตักน้ำด้วยตาข่ายจับแมลง ชีวิตไม่มีวันเต็มด้วยการตามใจตนเอง หรือไล่ตะครุบสิ่งต่าง ๆ มาเป็นของตน หากเราเข้าใจ เราก็จะไม่มุ่งแสวงหาความพอใจเช่นนี้”

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้กิ๊กมีความเพียรในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นค่ะ

 

สตรีผู้ผสานโลกสองใบเข้าด้วยกัน

แม้ว่ากิ๊กจะไม่มีโอกาสได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงกับคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย แต่ด้วยจริยวัตร ความรัก ความเมตตาของท่านที่มีต่อลูก ๆ นับล้าน กิ๊กจึงนับถือท่านที่เป็นทั้ง “ครู” และ “ต้นแบบชีวิต”

คุณแม่เป็นผู้หนึ่งที่ผสานทางโลกและทางธรรมเข้าด้วยกันอย่างเยี่ยมยอด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัว การบริหารธุรกิจ และขณะเดียวกันท่านยังปลีกเวลามาทำหน้าที่เป็นครูสอนวิปัสสนากรรมฐานด้วย

กิ๊กเห็นตรงกับแนวทางของคุณแม่ว่า แม้เราจะมีความสนใจทางธรรม แต่กับเรื่องทางโลก การมีสัมมาอาชีพเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตยังเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้ง “กำลังทรัพย์” ก็ยังเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การเผยแผ่ธรรมะแผ่ขยายไปในวงกว้างมากขึ้น เช่น การร่วมเป็นเจ้าภาพเชิญชวนให้คนทั่วไปมาปฏิบัติธรรม เรียนรู้พระพุทธศาสนาฟรี เพื่อถวายเป็นธรรมทาน

ทุกวันนี้หากกิ๊กทำได้เพียงครึ่งหนึ่งของคุณแม่ ก็นับเป็นสิ่งที่กิ๊กภูมิใจที่สุดแล้ว  

 

กระเทาะเปลือก “เมืองพม่า”

การไปเยือนพม่าเมื่อปีที่แล้วของกิ๊ก ทำให้ทัศนคติที่เคยมองประเทศนี้เปลี่ยนไป นั่นเพราะกิ๊กกลับมีแต่ความรู้สึกอบอุ่นและชื่นใจยิ่ง เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาในพม่า รวมทั้งวัตรปฏิบัติของภิกษุพม่าที่น่าเลื่อมใส และความศรัทธาของชาวพม่าที่เรียกได้ว่า “ต้องขออนุโมทนาบุญด้วย”

นอกจากนี้ชาวพม่ายังเป็นตัวของตัวเอง รักชาติ รักวัฒนธรรม และแม้ว่าโลกปัจจุบันจะก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจทุนนิยมแล้ว แต่สำหรับที่นี่ โลกยังคงหมุนช้าเสมอ ค่อย ๆ หมุนไปช้า ๆ ด้วยวิถีที่ทุกคนพึงพอใจ

สัมผัสจากพม่าในครั้งนั้น บอกให้กิ๊กรู้ว่า “เราอย่าใช้สายตาหรือหูของเราตัดสินสิ่งใด ตราบใดที่เรายังไม่ได้สัมผัสสิ่งนั้นจริง ๆ เพราะบางครั้งสิ่งที่ว่าร้าย อาจกลายเป็นสิ่งดี ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว แต่เรานึกไม่ถึงก็เป็นได้ ”

 

ร่มเย็นและอิ่มบุญ

ราว 2-3 ปีที่ผ่านมา กิ๊กและเพื่อน ๆ กัลยาณมิตรมีความเห็นตรงกันว่า อยากทำหนังสือสวดมนต์แปลสักเล่ม โดยรวบรวมบทสวดมนต์ดี ๆ ที่เราชื่นชอบเข้าไว้ด้วยกัน ที่สำคัญ ต้องมีที่มาที่ไป และบอกความหมายของบทสวดนั้น ๆ ด้วย

เราต้องพิมพ์เนื้อหาใหม่ทั้งหมด ตรวจแก้ซ้ำและซ้ำเล่ากว่าจะได้หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นความภูมิใจของทุก ๆ คนที่ได้ร่วมกันทำบุญ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ใฝ่ธรรม… ปัจจุบันก็พิมพ์ถึงครั้งที่ 5 แล้ว

ส่วน “ร่มสีขาวสะอาด” นี้อาจจะดูเหมือนร่มทั่วไป แต่จริง ๆ แล้วไม่ธรรมดาเลย เพราะกิ๊กได้สกรีนข้อธรรมลงไปด้วยว่า “หนักอยู่ที่ถือ เบาอยู่ที่วาง” เพื่อที่ว่าคุณจะได้เย็นกายและเย็นใจไปพร้อม ๆ กัน

กิ๊กมีโอกาสนำร่มไปถวายยังสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายแห่ง เพื่อเจือจานไปยังผู้ปฏิบัติให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ซึ่งต้องขอบอกว่า กิ๊กอิ่มใจทุกครั้งที่เห็นคนได้ประโยชน์จากร่มนี้ค่ะ

 

มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ยังคงทำหน้าที่ในวงการบันเทิงได้ดีเยี่ยม ขณะเดียวกันยังผสานโลกทางธรรมเข้าด้วยกันอย่างเยี่ยมยอด ชีวิตของเธอ ณ วันนี้จึงเรียกได้ว่า สุข สุข และสุข อย่างแท้จริง

 

ที่มา : นิตยสาร Secret ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 (10 ก.พ. 52) หน้า 24-25 (ปี 2552)

คอลัมน์ : Beautiful Experiences

ผู้เขียน/แต่ง : วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์

ภาพ : อนุพงศ์ เจริญมิตร

 


บทความน่าสนใจ

นางร้ายหัวใจนางเอก กิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

คนเราเลือกเกิดได้ ทุกนาทีที่ยังมีลมหายใจ กิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

ธรรมโอสถ ช่วยคลายความผิดหวัง

5 พลัง 5 ธรรมาจารย์หญิง – ผู้พลิกหัวใจให้เบิกบาน

ค้นพบความสุขทางใจ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม

ดารา “พิมพ์” คีโมครั้งสุดท้าย เชื่อธรรมะช่วยสุขภาพจิตใจ

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.