ให้คำปรึกษา

Dhamma Daily : ให้คำปรึกษา กับคนอื่นแต่ตัวเองทำอย่างที่แนะนำไม่ได้ อย่างนี้บาปหรือไม่

Dhamma Daily : ให้คำปรึกษา กับคนอื่นแต่ตัวเองทำอย่างที่แนะนำไม่ได้ อย่างนี้บาปหรือไม่

ถาม : เวลามีเพื่อนมาปรึกษาปัญหาชีวิต แล้วเรา ให้คำปรึกษา ให้ข้อคิดเขาได้ เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ คนได้ แต่เราไม่สามารถทำได้อย่างที่เราแนะนำเขา ถือว่าบาปหรือไม่

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : ไม่บาปคนละส่วนกัน เราแนะนำแก้ไขปัญหาให้เขา ช่วยเหลือเขา เมื่อเขานำไปแก้ไขปรับปรุงแล้วดีขึ้น แสดงว่าวิธีที่แนะนำไปมีประโยชน์  ส่วนตัวเองกลับทำไม่ได้อย่างที่แนะนำคนอื่นนั้น ก็ต้องพิจารณาว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ถึงใช้วิธีเดียวกันไม่ได้ ไม่ควรเสียใจ เพราะธรรมดาของโลกปัญหาเดียวกัน แต่ต่างสถานที่ เวลา โอกาส ก็มีวิธีที่แก้ต่างกันไป ดังนั้นเราควรแยกแยะให้ออก และควรที่จะมีกำลังใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไป

Photo by Joshua Sazon on Unsplash

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : ถ้าสวมรองเท้า ใส่บาตร จะบาปหรือเปล่า

Dhamma Daily : จะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความเหงาได้ไหม

Dhamma Daily : คนที่ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดี ถ้าอยากกลับตัวเป็นคนดีต้องทำอย่างไร

Dhamma Daily : ทำอย่างไรไม่ให้คิดกังวลและกลัวความตาย

Dhamma Daily : เราจะ อุทิศบุญ ให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.