ตำนานพระแท่นศิลาอาสน์

ตำนานพระแท่นศิลาอาสน์ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์แห่งเมืองลับแล

ตำนานพระแท่นศิลาอาสน์ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์แห่งเมืองลับแล

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวงแห่งอำเภอลับแล เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง

วัดพระแท่นศิลาอาสน์  เดิมชื่อ “วัดมหาธาตุ” ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด  แต่มีปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าพระองค์เสด็จนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  เมื่อปี พ.ศ. 2283 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงทรงสันนิษฐานว่า พระแท่นศิลาอาสน์น่าจะมีมาก่อนหน้านี้แล้ว

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวอุตรดิตถ์อย่างยิ่ง

ตำนานพระแท่นศิลาอาสน์

ตำนานพระแท่นศิลาอาสน์

เล่ากันต่อ ๆ มาว่า  เดิมพระแท่นศิลาอาสน์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ภูเขาชอก  ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า 4 พระองค์เคยมารักษาศีลบำเพ็ญพระบารมี กล่าวคือ : พระกกุสันธะเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาไก่ พระโกนาคมน์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพญานาคราช พระพุทธกัสสปะเสวยพระชาติเป็นพญาเต่า  และพระสมณโคดมเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญาโคศุภราช อีกทั้งตำนานยังกล่าวว่าเหลือเพียงพระศรีอาริยเมตไตรยที่จะเสวยพระชาติเป็นพญาราชสีห์  และจะมารักษาศีลบำเพ็ญพระบารมีที่พระแท่นแห่งนี้เป็นองค์ที่ห้าด้วย


ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์  พระอารามหลวง

เลขที่ 84  หมู่ 6  ตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์

โทร. 0-5545-3569 และ 0-5545-3568


บทความที่น่าสนใจ

คลินิกฟอกไต วัดสุทธาราม วัดแห่งนี้ไม่ได้เยียวยาเพียงจิตใจ

วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดสุดท้ายในรัชกาลที่ 4

วัดคีรีวงศ์ ความสุขทางใจค้นพบได้ด้วยการปฏิบัติธรรม

วัดโสมนัสวิหาร (วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร) แหล่งปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ กลางกรุง

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.