บวชระยะสั้น 15 วันขึ้นไป

มหาเถรสมาคม ปรับบวชระยะสั้น 15 วันขึ้นไป

มหาเถรสมาคม ปรับ บวชระยะสั้น 15 วันขึ้นไป 

ครอบครัวไหนมีลูกชาย แน่นอนว่าความหวังสูงสุดของคนเป็นพ่อแม่ คือจะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายหัวแก้วหัวแหวน จากการบวชทดแทนบุญคุณ  วันนี้ซีเคร็ตมีข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับการบวชมาบอกให้ผู้อ่านได้ทราบค่ะ

รายละเอียดการบวชระยะสั้นจาก มหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะโฆษกพศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรพระพุทธศาสนา สำหรับผู้บวชระยะสั้นตามที่คณะทำงานในการร่างหลักเกณฑ์สำหรับการบวชพระใหม่เสนอ

บวชระยะสั้น 15 วันขึ้นไป

โดยมหาเถรสมาคมเห็นชอบ หลักสูตรบวชระยะสั้น 15 วัน และ 30 วัน เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมปรารภกันเห็นว่า การบวช 7 วันนั้น ไม่เพียงพอต่อการศึกษาหลักธรรม แต่ไม่ได้กล่าวถึงการบวชตามประเพณี 3 วัน 7 วัน 9 วัน แต่อย่างใด พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ในส่วนของการบวชหน้าไป บวชแก้บน รวมไปถึงการบวชตามประเพณีที่มีระยะเวลาไม่ถึง 15 วันนั้น มหาเถรสมาคมไม่ได้ห้าม แต่หากมีผู้ที่ต้องการจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ มหาเถรสมาคมจะเน้นให้ต้องบวชในระยะเวลา 15 วัน หรือ 30 วัน

เนื่องจากมหาเถรสมาคมเห็นว่า จากนี้ไปผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะต้องสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น เรื่องการอาราธนาศีลเกี่ยวกับศาสนพิธี การฝึกสมาธิ เป็นต้น โดยหลักสูตรการอบรมทั้ง 15 วันและ 30 วัน จะใช้หลักสูตรเดียวกัน แต่จะแตกต่างเพียงชั่วโมงการอบรมเท่านั้น

อย่างไรก็ตามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะเร่งแจ้งมติดังกล่าวให้พระสังฆาธิการทั่วประเทศปฏิบัติ เมื่อหลักสูตรดังกล่าวประกาศใช้ในเว็บไซค์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อย่างเป็นทางการอีกครั้ง


เรื่องจาก : thairath

ภาพจาก : thairath


บทความที่น่าสนใจ

สามเณรกรบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 วันนี้ ณ วัดป่ามณีกาญจน์

บวชพระให้พ่อแม่ แล้วท่านจะได้ เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ จริงไหม

อานิสงส์ของการบวชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.