จริงหรือ? ทำดีแล้วจะได้บุญเยอะ

จริงหรือ? ทำดี แล้วจะได้บุญเยอะ

การเจริญสติที่พูดกันว่า ทำดี นั้นจะก่อให้เกิดบุญกุศลมากน้อยเพียงไร

เราต้องรู้ก่อนว่าบุญคืออะไร บุญนั้นแปลว่า ชำระ…ชำระขันธสันดาน ชำระวาจา  ใจ  ให้บริสุทธิ์  เมื่อทราบแล้ว เราก็ไปดูวิธีการทำบุญกันต่อ ซึ่งจะมี 3 อย่างด้วยกัน คือทำบุญด้วยการบริจาคทาน ทำบุญด้วยการรักษาศีล และทำบุญด้วยการเจริญภาวนา จากนั้นก็ไปดูว่าการทำบุญ  3 อย่างนี้ อย่างไหนชำระกาย วาจา ใจ ได้มากกว่ากัน การทำทาน เป็นการกำจัดมัจฉริยะออกจากใจ มัจฉริยะ คือ ความหวงแหน ความตระหนี่ถี่เหนียว การบริจาค จึงเป็นการกำจัดมัจฉริยะออกไป ส่วนการรักษาศีลนั้น จะช่วยชำระในส่วนของวีติกกมกิเลส หรือกิเลสหยาบๆ ทำให้เราไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจา

ในขณะที่ภาวนานั้น คือการเจริญสติเพื่อให้จิตนิ่ง เพื่อให้เกิดวิปัสสนา ซึ่งทันทีที่สมาธิเกิดขึ้นการเจริญภาวนา จะไปชำระที่ตัวใจชำระอุปกิเลส หรือกิเลสภายใน และชำระปริยุฏฐาน กิเลส คือ ตัวอุปกิเลสภายในไม่ให้เกิดความขัดใจฟุ้งซ่านรำคาญใจ อันส่งผลให้เกิดเป็นวิปัสสนาปัญญา ที่จะไปชำระตัวอนุสัยกิเลส หรือกิเลสละเอียดที่นอนเนื่องในขันธสันดานได้ในที่สุด

หลังจากที่รู้จักผลที่ได้จากการทำบุญแบบต่างๆแล้ว ก็มาดูว่าอย่างไหนชำระได้มากกว่ากัน ทานนั้นชำระมัจฉริยะ   ส่วนศีลชำระทางกาย  ทางวาจา  แต่สมาธิวิปัสสนานี่จะขัดเกลาใจ ให้กิเลสภายในที่ยังมีอยู่หมดไป  ดังนั้นถ้าพูดในฐานะที่บุญเป็นตัวชำระใจให้บริสุทธิ์ การภาวนาหรือเจริญสติปัฏฐานนั้น ย่อมทำให้ใจของเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้มากที่สุด

เรื่องโดย  :  พระอาจารย์มานพ อุปสโม จากคอลัมน์ Dhamma Talk นิตยสาร Secret

ภาพโดย : fahchalitas.blogspot.com

บทความที่น่าสนใจ

10 ทางเลือกในการทำบุญ

9 วิธี ทําบุญไม่ต้องใช้เงิน

อาร์ต-พศุตม์ ภูมิใจ ได้เป็น 1 ใน 33 จิตอาสา เชิญพานดอกไม้จันทน์

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.