อายุใกล้ 70

พอ อายุใกล้ 70 ข้าพเจ้า เรียนรู้ สิ่ง 7 สิ่งในชีวิต ข้อคิดจาก เจ้าผู่ชู นักเขียนอักษรพู่กันจีน

พอ อายุใกล้ 70 ข้าพเจ้า เรียนรู้สิ่ง 7 สิ่งในชีวิต

เจ้าผู่ชู นักเขียนอักษรพู่กันจีน ชื่อดัง ได้บันทึกถึงความรู้สึกที่มีต่อชีวิตเมื่อผ่านเข้า อายุใกล้ 70 ซึ่งมีสาระน่าสนใจดังนี้

1. ต้องอยู่ให้รอด

ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตก อยู่อีก 1 วัน เหลือน้อยลง 1 วัน สุขอีก 1 วัน กำไร 1 วัน

2. ต้องอยู่ให้มีความสุข

ตำแหน่งสูง มิสู้มีรายได้สูง รายได้สูง มิสู้อายุยืน อายุยืน มิสู้มีความสุข..ขอให้มีความสุข เพราะความสุขคือเงินสด นอกนั้นแค่กระดาษเช็ค

3. ต้องเป็นของเราเอง

หมายถึงไม่ใช่เป็นของคนอื่น หรือยืมของคนอื่นมาใช้ ตำแหน่งเป็นของชั่วคราว เกียรติยศเดี๋ยวก็ผ่านไป สุขภาพเท่านั้นที่เป็นของเรา

4. ไม่เหมือนกัน 

ย่อมไม่เหมือนกัน ความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกไม่มีขีดจำกัด แต่ความรักของลูกต่อพ่อแม่มีขีดจำกัด ลูกๆ ป่วย พ่อแม่กลุ้มใจ พ่อแม่ป่วย แค่ลูกๆ มาเยี่ยมมาถามไถ่นั้นพอใจแล้ว ลูก ๆ ใช้เงินพ่อแม่ สมเหตุสมผล พ่อแม่จะใช้เงินลูก ๆ ต้องมีเหตุมีผล บ้านพ่อแม่คือบ้านลูก ๆ บ้านลูก ๆ ไม่ใช่บ้านของพ่อกับแม่ไม่เหมือนกัน คือไม่เหมือนกัน พ่อแม่ที่เข้าใจ จะถือเอาความกตัญญูกตเวทีของลูก ๆ เป็นจิตอาสาและความสุข ไม่หวังการตอบแทน หากหวังการตอบแทน นั่นคือหาทุกข์ใส่ตัว

5. อย่าคาดหวังใคร

ยามป่วยอย่าคาดหวังใคร แม้แต่ลูก ๆ “ไม่มีลูกกตัญญูหน้าเตียงคนป่วยเรื้อรังหรอก” คาดหวังคู่ชีวิตหรือ  เขาเองก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว ที่คาดหวังได้ คือเงินอย่างเดียว ใช้เงินรักษาตัว

6. ระลึกแต่ความหลัง

อาจจำเป็นเพราะจำเรื่องราวได้น้อยลง ลืมมากขึ้น ฉะนั้นสุขภาพคือทรัพย์ จำไว้ แข็งแรงเข้าไว้ จะได้เตะปี๊บดัง มีเงินเก็บเข้าไว้ หาความสุขเสมอ

7. อย่ากลัวความตาย

เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกคนเท่าเทียมกัน..ต้องมีความพร้อมด้านจิตใจ พอยมบาลมาเรียก พร้อมที่จะไปได้เลย ต้องไม่มีการอาลัยอาวรณ์

ครบ 7 ข้อ..

“ยามลำบาก มากอุปสรรค.. ต้องตั้งหลักให้มั่นคง ยามได้ดี มียศสูงส่ง.. ต้องรู้ปลง ปลดปล่อยวาง”..

ฉะนั้น อย่าท้อ เวลาผ่านไป เงื่อนไขเปลี่ยน สถานการณ์ก็มักผันแปร อาจดีขึ้นก็ได้…

เราไม่จำเป็นต้องรวยเพราะมีเงินมาก แต่เราอาจรวยความสุขได้เพราะการให้

ข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3

 


บทความน่าสนใจ

หากเจออย่างนั้น ให้คิดอย่างนี้ ! ข้อคิดสู่ชีวิตเป็นสุข จาก ท่านว.วชิรเมธี

ทำ-ตาม-ป๊า วิถีปฏิบัติสู่การเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.