พระครูเฮ็นนิ่ง

พระครูเฮ็นนิ่ง จากนักศึกษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ มาเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกของไทย

พระครูเฮ็นนิ่ง จากนักศึกษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ มาเป็นพระอุปัชฌาย์ (พระชาวต่างประเทศ) รูปแรกของไทย

พระครูเฮ็นนิ่ง – พระชาวเยอรมนี สอบผ่านพระอุปัชฌาย์รูปแรก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีการมอบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ในการฝึกอบรมหรือสอบความรู้

โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง, สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, พระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ร่วมเป็นประธานมอบตราตั้งแก่พระอุปัชาย์ใหม่ที่ผ่านการสอบ จำนวน 200 รูป

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะเลขาธิการสมัชชามหาคณิสร กล่าวว่า

ครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ได้อนุโมทนาแก่พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่านานาชาติ ที่ได้ผ่านการสอบเป็นพระอุปัชฌาย์ตามระบบคณะสงฆ์ไทย แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 พ.ศ.2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ออกตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 ถือเป็นพระชาวต่างประเทศรูปแรกก็ว่าได้ ที่เข้าระบบการสอบของมหาเถรฯ

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ กล่าวว่า มีความสนใจวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยฟรี กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยได้ไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดไทยในเยอรมนี จากนั้นจึงได้อ่านหนังสือสอนวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ชา สุภัทโท ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเคยได้มาประเทศไทย ชอบวิถีวัฒนธรรมของคนไทย ชอบพระพุทธศาสนา เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจมาที่วัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี

ซึ่งเป็นวัดป่าสายหลวงปูชา จึงได้ตัดสินใจบวชที่วัดดังกล่าวในปี 2541 ตอนอายุประมาณ 28 ปี กระทั่งได้รับความไว้วางใจจากพระราชภาวนาวิกรม หรือหลวงพ่อเลียม วัดหนองป่าพง และได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในขณะนั้น สนับสนุนให้พระต่างชาติได้มาบวช และทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

การมาสอบพระอุปัชฌาย์ครั้งนี้ ทางพระเถระ โดยพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 10 เห็นว่า ควรจะมีพระอุปัชฌาย์ในวัดป่านานาชาติ ทำหน้าที่บวชพระภิกษุทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากพระเถระในวัดก็มีอายุมากขึ้น จึงได้ส่งเสริมให้อาตมาเข้าสู่กระบวนการสอบพระอุปัชฌาย์ตามระบบคณะสงฆ์ไทย

ซึ่งที่ผ่านมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)ท่านได้เมตตาแต่งตั้ง รุ่นอาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์เป็นกรณีพิเศษ เช่น หลวงพ่อสุเมโธ หรือพระราชสุเมธาจารย์ ท่านอมโร หรือพระวิเทศพุทธิคุณ ท่านปสันโน หรือพระโพธิญาณวิเทศ เป็นต้น

พระครูอุบลชภาวนาวิเทศ กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ ขอบคุณคณะสงฆ์ไทยที่ให้โอกาสพระชาวต่างประเทศได้ทำหน้าที่เหมือนกับพระสงฆ์ไทย ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจเป็นเกียรติ เพราะที่ผ่านมาพระพรหมสิทธิ ให้คำปรึกษาและส่งเสริมพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานมาโดยตลอด อีกทั้งการสอบพระอุปัชฌาย์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยเฉพาะพระชาวต่างชาติถือว่า ยากขึ้นไปอีก เพราะจะต้องท่องบาลีให้ถูกต้อง เขียนให้ถูกต้อง ผ่านทดสอบความรู้ทางพระธรรมวินัยอีกด้วย” พระครูอุบลภาวนาวิเทศ กล่าว

ประวัติพระครูอุบลภาวนาวิเทศ

พระครูอุบลภาวนาวิเทศเป็นชาวเยอรมัน ก่อนจะเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์ ได้จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ จาก Free University of Berlin เมื่ออายุ 28 ปี และตัดสินใจเดินทางมาบวชที่วัดป่านานาชาติ จากนั้นศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก ปัจจุบันอายุ 49 ปี พรรษา 20 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ รูปที่ 7 ในปี 2551 ต่อจากพระอาจารย์ญาณธัมโม ชาวออสเตรเลีย สำหรับวัดป่านานาชาติ เป็นวัดป่าสายวัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ในบ้านบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อปี 2518 โดยหลวงปู่ชา  สุภทฺโท เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยเป็นภาษาอังกฤษ จนสามารถที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติตามข้อวัตรสายวัดป่าเผยแผ่ศาสนาในวัดสาขาที่ต่างประเทศได้ ปัจจุบันพระภิกษุสามเณรสังกัดวัดป่านานาชาติที่อยู่ในเมืองไทยทั้งหมดมีประมาณ 40 รูป ประมาณ 20 สัญชาติ


ข้อมูลจาก : ข่าวสด,เดลินิวส์

ภาพจาก : เดลินิวส์


บทความที่น่าสนใจ

ข้อคิดเตือนใจ ฝากถึงทุกท่าน ก่อนปลีกวิเวก  พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

หากใครร้ายมา เราไม่ร้ายกลับ ข้อคิดเตือนใจจาก พระอาจารย์นวลจันทร์

มหาเถรสมาคม ปรับบวชระยะสั้น 15 วันขึ้นไป

อานิสงส์ของการบวช สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

บวชพระให้พ่อแม่ แล้วท่านจะได้ เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ จริงไหม

ลูกสาวบวชไม่ได้ จะพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร พระอาจารย์มีคำตอบ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.