Secret สวัสดีวันใหม่

Secret สวัสดีวันใหม่ พร้อมข้อคิดรักษาศีล – ดาวน์โหลดฟรีไม่เสียเงิน

Secret สวัสดีวันใหม่ พร้อมข้อคิดรักษาศีล – ดาวน์โหลดฟรีไม่เสียเงิน

การส่งต่อคำห่วงใย ข้อคิดตอนเช้ายังเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มผู้เล่นไลน์ Secret ใจดีจึงทำ Secret สวัสดีวันใหม่ มาให้แฟนเพจได้โหลดกันถ้วนหน้า!!! ฟรีด้วยนะ ไม่เสียเงินสักบาท โหลดไว้ส่งต่อตอนเช้า พร้อมความหมายของศีลแต่ละข้อ ชวนคนที่คุณรัก มารักษาศีลไปพร้อมๆกันค่ะ

 

 

คลิกเลข 2 เพื่ออ่าน 10 ขั้นตอน ชวนคนรักให้ รักษาศีล หลักการแสดงความรักที่เป็นรูปธรรม

10 ขั้นตอน ชวนคนรักให้ รักษาศีล

ศีลถือเป็นหนทางแห่งความเจริญหนทางหนึ่ง แต่การจะชวนคนใกล้ชิดหรือคนที่เรารัก ให้มา รักษาศีล นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เราจึงขอแนะนำวิธีการเชิญชวนที่ได้ผล นั่นคือหลักการ 10 ช. เพื่อเชิญชวนคนรักมารักษาศีลกันค่ะ

1.ชวนในขณะที่อีกฝ่ายมีอารมณ์สงบ

การจะเชิญชวนใครให้หันมาประพฤติดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ นั้น ควรชวนในจังหวะที่เขามีอารมณ์สงบ เพราะการสื่อสาร ชักชวนในภาวะที่สงบ จะช่วยให้เขาพร้อมที่จะรับฟังด้วยความมีสติ

2 ชวนด้วยน้ำเสียงและท่าทีที่เป็นมิตร

การชวนคนที่เรารักมารักษาศีล ด้วยน้ำเสียงและท่าทีที่เป็นมิตรนั้น จะส่งผลต่อการตอบรับที่ดี เพราะจะทำให้เขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับ และให้เกียรติจากเรานั่นเอง

3 ชวนด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี

การชวนด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีนั้น คือการสื่อสารเพื่อให้เขารับรู้ว่าเราห่วงใยต่อคุณภาพชีวิต และสังคมของเขา และปรารถนาให้เขาพ้นจากวังวนของการไม่รักษาศีล

4 ชวนให้เห็นคุณค่าของการรักษาศีล

การชวนให้เห็นคุณค่าของการรักษาศีล คือการชวนเขาให้พิจารณาถึงข้อดีของการรักษาศีล และหากอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง ให้เห็นคุณค่าและข้อดีของการรักษาศีลอย่างเป็นรูปธรรม จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการรักษาศีลด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทำให้เขาอยากรักษาศีลมากยิ่งขึ้น

5 ชวนสนทนาถึงผลเสียของการไม่รักษาศีล

การชวนผู้ที่ไม่รักษาศีล สนทนาเกี่ยวกับผลเสียของการไม่รักษาศีล ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมนั้น จะช่วยให้เขาตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองมากขึ้น

6 ชวนให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะรักษาศีล

การชวนให้เขาเกิดแรงบันดาลใจเพื่อจะรักษาศีลนั้น เป็นวิธีการที่ได้ผลมากและเป็นวิธีที่ยั่งยืน เพราะแรงบันดาลใจจะทำให้เกิดความมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจที่จะกระทำ จึงส่งผลให้รักษาศีลได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

7 ชวนให้รักษาศีลในโอกาสพิเศษ

การชวนให้รักษาศีลในโอกาสพิเศษนั้น หมายถึงการเริ่มต้นและตั้งเป้าหมายที่จะรักษาศีล ในทางจิตวิทยา การตั้งเป้าหมายเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มต้น ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

8 ชวนไปพบผู้ทรงศีล

การชวนไปพบผู้ทรงศีล เช่น พระสงฆ์และแม่ชี หรือฆราวาสที่รักษาศีลเคร่งครัด จะช่วยให้เขาเห็นแบบอย่างของผู้รักษาศีลแล้วได้ผลดี ยิ่งผู้ทรงศีลเหล่านั้นอธิบายให้เข้าใจ และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการรักษาศีล จะยิ่งจูงใจให้เขาอยากรักษาศีลยิ่งขึ้น

9 ชวนด้วยความพยายาม

การชวนด้วยความพยายามเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะผู้ที่พยายามจะรักษาศีลบางคนอาจรู้สึกย่อท้อหรือลังเลใจ

10 ชวนได้สำเร็จแล้วต้องชื่นชม

การชื่นชมผู้ที่มีความพยายามจะรักษาศีลนั้นเป็นการสื่อสารเพื่อให้กำลังใจ แม้เขาอาจรักษาศีลได้ระยะหนึ่งก็ให้ชื่นชม เพื่อเขาจะได้พยายามรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง แล้วต้องพยายามชวนต่อ อย่าตำหนิ ติเตียน หรือเย้ยหยันเขาว่ารักษาศีลได้ช่วงเดียวเท่านั้น

อนึ่ง การชวนคนรักมารักษาศีลทั้ง 10 ข้อนี้เป็นทั้งหลักการที่แสดงออกถึงความรักที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นเครื่องมือชวนคนรักมารักษาศีลที่ได้ผลยิ่ง หากเราทุกคนร่วมกันรักษาศีลและประพฤติดีต่อกันโดยทั่วถึงแล้ว ก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจสังคม และจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดี


บทความน่าสนใจ

5 เหตุผล ที่มนุษย์ทุกคนควรรักษาศีล 5

ห้ามพลาด!!! Secret Box ส่งต่อความสุข 7 วัน จันทร์ – อาทิตย์

Secret ข้อคิดเตือนใจ ส่งให้คนที่คุณรัก ในทุก ๆ วัน

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.