ติช นัท ฮันห์

10 คำสอนให้ข้อคิด โดยท่าน ติช นัท ฮันห์

10 คำสอนให้ข้อคิด โดยท่าน ติช นัท ฮันห์

ซีเคร็ตได้รวบรวมคำสอนของท่าน ติช นัท ฮันห์ มาให้ผู้อ่าน ได้นำกลับไปคิดไต่ตรองและลองปรับใช้กับตัวเองดูค่ะ

1. ขณะที่เราหายใจเข้าและหายใจออก  นั่นหมายถึงว่า เราได้นำสันติภาพมาสู่กายของเราทุกลมหายใจ

2. I have arrived I am home ฉันได้กลับมาบ้านแล้ว ฉันถึงบ้านแล้ว เป็นคำสอนที่สั้นแต่สำคัญที่สุด ซึ่งหมายถึง การน้อมใจกลับมาสู่กายและอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนั้น

3. การปล่อยวางทำให้เราเป็นอิสระ และความอิสระคือเงื่อนไขเดียวสำหรับความสุข ถ้าในจิตใจเรา เรายังคง ยึดติดกับสิ่งต่างๆ  ความโกรธ ความกังวล หรือทรัพย์สมบัติ   เราไม่สามารถเป็นอิสระได้

4. หากเรารู้ว่าอีกฝ่ายทรมานเพราะความรุนแรง เราจะมองอีกฝ่ายด้วยสายตาแห่งความกรุณา

5. มนุษย์ไม่ใช่ศัตรู มนุษย์ทุกคนต่างเป็นเพื่อนกัน เรา “เป็นพี่น้องกัน” เราต้องไม่ฆ่ากันเอง

6. “ระฆังแห่งสติ” เสียงระฆังเปรียบเสมือน เสียงของพระพุทธเจ้าที่เรียกเรากลับไปสู่บ้านที่แท้จริงคือ กายกับใจ ที่อยู่ด้วยกันในปัจจุบัน

7. ไม่มีใครมอบความไม่กลัวให้แก่เธอได้ ต่อให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยในขณะนี้ข้างๆเธอก็ตาม  เธอต้องฝึกปฏิบัติและรับรู้ด้วยตัวของเธอเอง ถ้าเธอปฏิบัติเจริญสติจนเป็นนิสัย เมื่อความยากลำบากนี้เกิดขึ้น เธอจะรู้ได้ด้วยตัวของเธอเองว่าต้องทำเช่นไร

8. เมื่อคนอื่นทำให้เราทุกข์ใจ นั้นเป็นเพราะเขาทุกข์ทรมานใจลึกลงไปในตัวเขาเอง และความทุกข์ใจ ของเขานั้นก็ล้นออกมา เขาไม่สมควรที่จะโดนลงโทษ เขาควรจะได้รับการช่วยเหลือ นั้นคือสัญญาณ ที่เขา ส่งออกมา

9. คนเราต้องเรียนรู้ต่อไป เราต้องเปิดใจ และเราต้องพร้อมสำหรับความรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาและ ความเข้าใจในความเป็นจริงมากขึ้น

10. อีก 300 ร้อยปีข้างหน้า เธอจะกลายเป็นผงถ่าน คนที่เธอรักก็จะกลายเป็นผงฝุ่น เมื่อเธอสัมผัสกับความอนิจจังเช่นนี้ เธอก็จะเกิดปัญญาและรู้ว่า เป็นสิ่งที่โง่เขลามากที่เราทำตัวของเราให้เป็นทุกข์ต่อกัน


ข้อมูลจาก : นิตยสาร Secret, thaiplumvillage, hoitod

ภาพจาก :  วรวุฒิ  วิชาธร


บทความที่น่าสนใจ

ฝึกปล่อยวาง ด้วยคำสอน หลวงพ่อชา สุภทฺโท

10 คำสอนของ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ปฏิบัติได้ คลายทุกข์

10 คำสอน เพื่อออกจากทุกข์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร

10 คำสอน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโมสำหรับเตือนสติในการดำเนินชีวิต

ภาวนาครอบครัว หายใจสงบ เดินเป็นสุข ณ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.