รินโปเชลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน เสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรก (ชมภาพ)

รินโปเชลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน เสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์

ในการเสด็จ ณ ประเทศไทยครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกขององค์ลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน ทั้งนี้เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ พุทธเถรวาท – พุทธตันตรยาน

ซีเคร็ตมีโอกาสได้ถวายการต้อนรับ และเข้าถวายพระพร นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง นอกจากนี้ซีเคร็ตยังมีรูปภาพบรรยากาศมาฝากผู้อ่านด้วยค่ะ

วันนี้ 31 ม.ค. 61 เมื่อเวลา 9.00 น. พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสระเกศ พระเถรานุเถระมี พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง เป็ม วังชุก พร้อมด้วยพระธิดา และรินโปเชลามะน้อย ที่มีพระชันษา 3 ปี พร้อมเจริญศาสนสัมพันธ์ พุทธเถรวาท – พุทธตันตรยาน ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร


สมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง เป็ม วังชุก พร้อมด้วยพระธิดา และรินโปเชลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน ประทานพระวโรกาส ให้พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อีกทั้งพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าถวายพระพร

จากนั้นทรงเสด็จขึ้นไปสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ เป็นครั้งแรกที่ได้เสด็จมาเยือนวัดสระเกศ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุ ของเดิมแท้จากกรุงกบิลพัสดุ์ ประดิษฐานคู่กับพระอารามนี้ (ภูเขาทอง) กว่า 100 ปี


รินโปเชองค์ลามะน้อย เจ้าชายพระองค์นี้ เป็นพระโอรสของเจ้าหญิง พระธิดา ของสมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง เป็ม วังชุก พระมเหสีองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระมาตุจฉาเจ้า (เสด็จป้า) ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนาม “กษัตริย์จิกมี” กษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จึงถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญ เรื่องน่าปิติยินดียิ่ง ที่มีท่านรินโปเช องค์ลามะน้อยในสายกษัตริย์ ราชวงศ์ภูฏาน
พระอัยยิกา (ยาย) พร้อมด้วย องค์ลามะน้อย ได้เคยเสด็จฯ เยือนที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดียทรงเล่าว่า รินโปเช องค์ลามะน้อยทรงจำได้ว่า เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย เมื่อ 824 ปีก่อน และทรงจำสถานที่ต่างๆ ได้แม่นยำ แม้แต่ห้องเรียนของพระองค์เอง จึงเป็นเหตุอัศจรรย์ยิ่งนัก ทรงปฏิสันถาร กับคณะสงฆ์ และคณะบุคคล อย่างอบอุ่น ถือเป็นนิมิตหมาย อันเป็นมหามงคลยิ่ง ที่รินโปเช องค์ลามะน้อย เจ้าชายแห่งราชวงศ์ภูฏาน จักได้เป็นกำลังสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาท-ตันตรยาน เพื่อสร้างความร่มเย็นให้แก่พุทธศาสนิกชน และสันติภาพแห่งโลก

เรื่องเล่าจากทีมงาน

หลังจากที่องค์ลามะน้อย กราบพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต เรียบร้อยแล้ว พระองค์กำลังจะเสด็จกลับ ทันใดนั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปปางนาคปรก จึงตรัสชื่อ “นาคารชุน” ซึ่งเป็นนักปรัชญาอินเดีย ผู้ก่อตั้งสำนักมัธยมกะ (ทางสายกลาง) ในนิกายมหายาน ด้วยเหตุนี้ท่านเจ้าคุณจึงประทานพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ดังกล่าวให้แก่ลามะน้อย

ภาพบรรยากาศการเสด็จเยือนประเทศไทย

ในการเสด็จ ณ ประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกขององค์ลามะน้อย เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ พุทธเถรวาท – พุทธตันตรยาน

ถึงแม้ว่านิกายต่างกัน แต่พ่อเดียวกัน นั่นก็คือ “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

เรื่องโดย พระวิสุทธิศาสนวิเทศ วัดสระเกศ , ธีรนุช

ภาพโดย วรวุฒิ วิชาธร


บทความอื่นๆ น่าสนใจ

เจ้าหญิงเคซัง โชเดน วังชุก แห่งภูฏาน กับชีวิตตามรอยธรรมแห่งพุทธศาสนา

ย้อนรอยรักโรแมนติกแห่งเทือกเขาหิมาลัย จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และเจ็ตซัน เปมา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.