Q: สวดมนต์ไม่ได้ เดินจงกรมไม่ได้ ภาวนาทางใดได้อีกบ้าง

ถาม:  คนที่อ่านหนังสือไม่ออก สวดมนต์ไม่ได้ ขาไม่ดี เดินจงกรมไม่ได้ มีวิธีทำบุญภาวนาทางใดได้บ้าง

ตอบ:

ขาไม่ดีก็ไม่ต้องเดิน สวดมนต์ไม่ได้ก็ไม่ต้องสวด อ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ต้องอ่าน อาศัยวิธีเดิน นั่ง นอนทำ หรือยืนก็ทำได้อย่างเช่น การนั่งสมาธิ แค่เรียนรู้วิธีการใส่ใจและสังเกตตัวเองเท่านั้นก็ทำได้ โดยส่งจิตไปทั่วๆ ดูลมหายใจเข้า – ออก ใส่ใจดูทุกครั้งที่หายใจ

ถ้าใครทำไม่ได้ ใหม่ๆ ลองสังเกตที่บริเวณทรวงอก หายใจเข้า ลมอัดเข้าไปในปอด จะทำให้ลำตัวขยับขึ้น หายใจออกปอดพร่อง จะทำให้ลำตัวขยับลง ดูอย่างนี้สักพัก พอมีสมาธิแล้วก็ไปดูลมหายใจเข้า – ออกโดยตรงได้เลย

 

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.