พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แก่นธรรม ก็คือแก่นธรรมนะ – บทความจาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แก่นธรรม ก็คือแก่นธรรมนะ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

น้ำก็คือน้ำ

แต่ถ้าบรรจุภัณฑ์เหมือนกันทั้งโลก แล้วคนบางชุมชน บางประเทศที่ไม่ชอบรูปทรงแบบนี้ล่ะ

อาจพลอยทำให้ไม่ดื่มน้ำเลยก็ได้นะ

บางคนกลับคิดว่า น้ำมันเป็นสิ่งสำคัญ

ทำไมโง่จัง ทำไมไม่ดื่ม

ก็มันรับไม่ได้กับบรรจุภัณฑ์น่ะ

แต่ถ้าเรารู้ดีว่าน้ำเป็นสิ่งดี มีประโยชน์และต้องการให้เขาได้ดื่มน้ำจริง ๆ

ปรับเปลี่ยนได้ไหมล่ะ

แค่เปลี่ยนขวด เปลี่ยนวิธีนำเสนอ

เช่น เรื่องมรรคมีองค์ 8 บางคนท่องก็ไม่ได้ จำก็ไม่ได้ มันยากไปหมด ไม่รู้จะเริ่มยังไง

แล้วจะปฏิบัติได้ไหมล่ะ

จึงจำเป็นต้องมีการปรุง วิธีการนำเสนอในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป

แต่มิได้เปลี่ยนเพื่อการประโลมโลก ลุ่มหลง ประมาทมัวเมา

เจตนาเป็นเพียงเพื่อการส่งธรรม

“ข้างใน” จึงยังคงไว้ซึ่งแก่นธรรมแท้ ๆ

เรื่องแบบนี้ต้องพิสูจน์

เมื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้ว ไม่ต้องไปเชื่อใคร

เมื่อพิสูจน์แล้วเราจะเข้าใจว่า

สิ่งนี้เป็นนามธรรมทางจิตวิญญาณล้วน ๆ

“รู้ได้ด้วยตนเอง”

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

#คีตธรรมภาวนาวิสาขบูชา

@สวนโมกข์กรุงเทพฯ

1 มิถุนายน 2558

ที่มา: คอลัมน์ Dhamma on the Move นิตยสาร Secret

บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.