การสังคายนาพระไตรปิฎก

ที่มาของ ” การสังคายนาพระไตรปิฎก “

ที่มาของ ” การสังคายนาพระไตรปิฎก “

หลายคนสงสัยว่า การสังคายนาพระไตรปิฎก มีที่มาที่ไปอย่างไร เรื่องนี้ พระอาจารย์มานพ อุปสโม กล่าวว่า

“การทำสังคายนาคือ การนำเอาหลักธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าแสดงมารวบรวมเพื่อธำรงรักษาพระธรรมเอาไว้ไม่ให้สูญหายหรือคลาดเคลื่อนไป ตอนนั้นหลักธรรมไปอยู่กับบุคคลเพียงสองคน คือ พระอุบาลี ซึ่งจำพระวินัยได้ทั้งหมดและพระอานนท์ ซึ่งจำพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกได้หมด ด้วยเหตุที่พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ไปอยู่ในบุคคลสองบุคคล ดังนั้นถ้าสองบุคคลนี้ปรินิพพานไปแล้ว ธรรมวินัยก็จะหายไปด้วย พระมหากัสสปะจึงจัดการประชุมสงฆ์และคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีอภิญญาจิตมาเข้าร่วมการทำสังคายนาหรือการถ่ายทอดข้อมูลนั่นเอง

ตอนซักพระธรรม พระมหากัสสปะจะซักว่า พระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ไหน ว่าอย่างไร พระอุบาลีและพระอานนท์ท่านก็จะตอบ ตอบมาตอนหนึ่ง พระอรหันต์ 500 รูปก็จะท่องจนจำได้

หากอยากรู้ว่าที่ท่องจำไปจำผิดหรือถูก วิธีการตรวจทานคือ นำพระอรหันต์ที่ร่วมสังคายนาในครั้งนั้นมาสวดพร้อมกัน 500 รูป เพราะฉะนั้นเสียงจะเป็นเสียงเดียวกันหมด ถ้ามีเสียงใดโด่ออกมาแสดงว่าเสียงนั้นจำผิด…ประเพณีการสวดมนต์จึงมีมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้”


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com
Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.