ลอรีอัล

ลอรีอัล ชูเกรด AAA ด้านสิ่งแวดล้อม CDP 5 ปีซ้อน นำด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาป่าไม้ และจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ลอรีอัลได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรผู้นำระดับโลกด้านความยั่งยืนเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันจากการจัดอันดับของ CDP โดยลอรีอัลเป็นบริษัทเดียวที่ได้คะแนน ‘A’ มาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน สำหรับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน จากการประเมินของ CDP ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และประเมินผลการดำเนินงานและความพยายามในการสร้างความโปร่งใส

การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การดำเนินการเพื่อปกป้องรักษาป่าไม้ และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ มีบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 9,600 แห่งที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง และโอกาส ผ่านทางแบบสอบถามของ CDP

ลอรีอัล

นายฌอง-ปอล แอกง ประธานและซีอีโอของ ลอรีอัล กรุ๊ป กล่าวว่า “การได้คะแนน AAAถือเป็นการยอมรับในความมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนที่มีมายาวนานของเรา ซึ่งเป็นการทำงานอย่างมุ่งมั่นของพนักงานทั่วโลกของบริษัท ตลอดจนความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ และพันธมิตรของเรา นับเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่มีบริษัทถึง 10 แห่งที่สามารถทำคะแนนได้ ระดับ AAAList ซึ่งบริษัทเหล่านี้ล้วนทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแสดงความเป็นผู้นำในการจัดการกับภัยคุกคามมหาศาลที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่ ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของการแข่งขัน แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่เราต้องจัดการอย่างจริงจังมากๆ เราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน”  

นายพอล ซิมป์สัน ซีอีโอของ CDP กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับลอรีอัล ในการเป็นบริษัทเดียวที่ติดอันดับ AAA List ของ CDP มา 5 ปีติดต่อกัน หลายๆ บริษัทกำลังเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ ในปีนี้ที่มีความท้าทายจากโควิด-19 ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า และความไม่มั่นคงของแหล่งน้ำมีมหาศาล และเราตระหนักว่าโอกาสในการลงมือทำนั้นมีคุณค่ามากกว่าที่จะนิ่งเฉย รายชื่อ A list ของเราจึงเป็นการยกย่องบริษัทที่กำลังเตรียมตัวสู่ความเป็นเลิศในระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคตด้วยการลงมือทำในวันนี้”

ลอรีอัล

ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากการวางเป้าหมายที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้า และการดำเนินการอย่างยาวนานของลอรีอัล เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การจัดการกับการตัดไม้ทำลายป่าในระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัท และสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ด้วยการพัฒนาบนพื้นฐานของความมุ่งมั่นที่ฝังรากลึกในเรื่องการสร้างความยั่งยืน และผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ลอรีอัลจึงประกาศโครงการเพื่อความยั่งยืนใหม่ L’Oréal for the Future ในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งมีเป้าหมายที่แน่วแน่ในเรื่องสภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรทางธรรมชาติในทศวรรษข้างหน้า

CDP ได้ใช้วิธีการที่ละเอียดและเป็นอิสระในการประเมินบริษัทต่างๆ โดยจะให้คะแนน A-D ตามความครอบคลุมในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การสร้างความตระหนักรู้ และการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและมีความหมาย สำหรับบริษัทที่ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ จะได้คะแนน F ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.