DKSH เปิดตัวแคมเปญ “V Care” มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ยาจำเป็นผ่านเครือข่ายร้านขายยาทั่วประเทศ

DKSH เปิดตัวแคมเปญ “V Care”

DKSH ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตราไวทัลแคลร์ (Vitalklares) “V Care” แก่ร้านขายยา และองค์กรเพื่อสังคมกว่า 20 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วม เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมที่จำเป็นต้องใช้ เมื่อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง

กรุงเทพมหานครฯ 6 พฤษภาคม 2565 – หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “V Care” ร่วมกับร้านขายยากว่า 20 แห่งในกรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดอื่น ๆ พร้อมด้วย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครเพจ “เราต้องรอด” โดยโครงการ V Care นำโดย ไวทัลแคลร์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งทำการตลาดและจัดจำหน่ายโดย บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายในการส่งเสริมความตระหนักรู้และให้ความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาจำเป็นที่ควรมีติดบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของไทย พันธกิจของโครงการ V Care คือ การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่เภสัชกรและผู้บริโภค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจำเป็นที่ควรมีติดบ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งบำรุงรักษาสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ของไวทัลแคลร์ อาทิ วิตามินและอาหารเสริม รวมถึงยาฟ้าทะลายโจร

นอกจากนี้ ไวทัลแคลร์ ยังได้มอบผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งให้แก่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครเพจ “เราต้องรอด” เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรอาสาที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชนต่างๆและประชาชน

จอห์น แคลร์ รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประเทศไทยและอินโดจีน (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) บริษัท DKSH กล่าวว่า “ในสองปีที่ผ่านมา DKSH ได้มีบทบาทสำคัญระดับแนวหน้าในการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน กว่า 72 ล้านโดส เรามีโอกาสและหน้าที่ในการสนับสนุนผู้ป่วยชาวไทยอีกครั้งด้วยการส่งเสริมความรู้ที่จำเป็น รวมทั้งโภชนาการและสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเจ็บป่วยอื่น ๆ ดังนั้น จากการดำเนินโครงการ V Care เราตั้งมั่นที่จะช่วยให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับความรู้และสื่อความรู้ที่ถูกต้องในการเข้าถึงยาที่จำเป็นในช่วงเวลาอันท้าทายเช่นนี้”

"V Care”

เกี่ยวกับ DKSH

DKSH มีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกมายาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด เราให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 33,100 คน โดยมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11.1 พันล้านฟรังก์สวิส หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ DKSH ทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 7,290 ราย และมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5.6 พันล้านฟรังก์สวิส www.dksh.com/hec

 

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.