ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุก

เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และกรุงเทพมหานครจัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุก

เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และกรุงเทพมหานครจัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุก
เพื่อผู้หญิงไทยวัยทำงาน 1,500 ราย

เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ มุ่งหน้าสานต่อพันธกิจขจัดมะเร็งเต้านมให้หมดไปจากโลก ตามความตั้งใจของแคมเปญกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านม หรือ Breast Cancer Campaign ผ่านการจับมือสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุกเพื่อผู้หญิงไทยวัยทำงาน ในวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมากับหัวข้อเสวนา “ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทำงานด้วยบริการคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุกในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งให้กับผู้หญิงไทย”

เอสเต ลอเดอร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดเป้าหมายในการลงพื้นที่ส่งมอบความรู้พื้นฐานด้านโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ให้กับหญิงไทยวัยทำงานอายุ 40 ปีขึ้นไป รวมกว่า 1,500 ชีวิต ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ตุลาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงสูงเพื่อทำการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม นอกจากนี้จะขยายโอกาสการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีอายุ 30 ปีขึ้นไปด้วย

มะเร็ง สตรี ผู้หญิง

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ

3 เทคนิค การหายใจ ช่วยให้ผ่อนคลาย คลายเครียด และคลายกังวล
10 วิธี ดูแลจิตใจ เจอหนักแค่ไหนก็เอาอยู่
ความเครียด ทำร้ายเราได้อย่างไรบ้าง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.