10 วิธี ดูแลจิตใจ เจอหนักแค่ไหนก็เอาอยู่

มีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบจิตใจเราอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การสูญเสียคนรัก การระบาดของโควิด-19 หรือแม้แต่พิษเศรษฐกิจ ดังนั้นการ ดูแลจิตใจ จึงถือเป็นสื่งที่ต้องทำ เป็นอันดับแรกๆ เพื่อประคับประคองตัวเองให้ผ่านเรื่องราวต่างๆ อย่างดีที่สุด

กรมสุขภาพจิต มีคำแนะนำ 10 วิธีที่จะดูแลจิตใจตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งสติ สร้างกำลังใจให้ตัวเอง ฝึกหายใจคลายเครียด บริหารร่างกาย ซึ่งวิธีเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ เลย

  1. ตั้งสติให้มั่น มองทุกปัญหาว่ามีทางแก้ไข
  2. หากรู้สึกท้อใจ ให้ค้นหาแหล่งสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ได้แก่ ความรัก ความผูกพัน กับคนในครอบครัว ความศรัทธาทางศาสนา การมีเป้าหมายชีวิตที่มีคุณค่า ความเชื่อว่าปัญหาจะผ่านไป…แล้วมันจะดีขึ้น การมองเห็นสิ่งดีๆ ในชีวิต
  3. ฝึกหายใจคลายเครียด และทักษะผ่อนคลายอื่นๆ
  4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง
  5. พูดคุยกับคนใกล้ชิด อย่าคิดคนเดียว ช่วยกันปรึกษาหารือ แปลงปัญหาเป็นโอกาสในการสร้างความผูกพันใกล้ชิดต่อกัน
  6. บริหารร่างกายเป็นประจำ เท่าที่สภาพแวดล้อมจะเอื้ออำนวย อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที วันเว้นวัน
  7. ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา
  8. มองหาโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
  9. คิดทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิตเป็นประจำทุกวัน
  10. จัดการปัญหาทีละขั้นทีละตอน ทำในสิ่งที่ทำได้ สร้างความรู้สึกสำเร็จเล็กๆ จากสิ่งที่ทำ ไม่จมไปกับปัญหาที่ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ หลีกเลี่ยงการใช้สุรา หรือสารเสพติดในการจัดการความเครียดความทุกข์ใจ

ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บทความอื่นที่น่าสนใจ

สารพัดอาการสยอง พร้อมเทคนิคปฐมพยาบาล เมื่อได้รับสารพิษจากในครัวเรือน

รู้จัก สารพิษที่มักปนเปื้อนมาในอาหาร

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.