หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม DKSH ประเทศไทย คว้ารางวัล “Best Quality and Supply Performance Award (Non-SMEs)” จากซีพีเอฟ

หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม DKSH ประเทศไทย
คว้ารางวัล 
“Best Quality and Supply Performance Award (Non-SMEs)” จากซีพีเอฟ

หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายชั้นนำสำหรับเคมีภัณฑ์และส่วนประกอบเฉพาะทาง ได้รับรางวัล “Best Quality and Supply Performance Award (Non-SMEs)” ในงาน CPF Partner Day กิจกรรมภายใต้โครงการ “Partner to Grow” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด หรือ ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ บริษัทชั้นนำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อฉลองความสำเร็จ     พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่คู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 12 ราย ในอุตสาหกรรมอาหาร เชื้อเพลิง บรรจุภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ โดยงานที่จัดขึ้นมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 300 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับพันธมิตร พร้อมทั้งฉลองความสำเร็จร่วมกัน

ทั้งนี้ หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม บริษัท DKSH ประเทศไทย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในสาขา “Best Quality and Supply Performance Awards (Non-SMEs)” โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละด้าน อาทิ ด้านความยั่งยืน ด้านนวัตกรรม ด้านความสามารถทางการแข่งขัน ด้านคุณภาพสินค้า และด้านการให้บริการ

Mathias Greger, Managing Director, Business Unit Performance Materials บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจากซีพีเอฟ ในฐานะผู้ประกอบการที่สามารถรักษามาตรฐานในด้านคุณภาพและการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินการในทุกภาคส่วนให้แก่พันธมิตรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมสานต่อความร่วมมือและแบ่งปันความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตรของเราต่อไป”

รางวัลนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินการของ DKSH เท่านั้น แต่ผู้ที่คว้ารางวัลยังได้รับสิทธิประโยชน์ในโครงการต่าง ๆ ของซีพีเอฟ อาทิ สิทธิประโยชน์ในการประมูล สิทธิประโยชน์ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development: NPD) และโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Tanatat
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.