โรงพยาบาลเจ้าพระยาฉลองครบรอบ 33 ปี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดงานฉลองครบรอบ 33 ปี #chc33rd ขอบคุณกลุ่มผู้บริหารยุคก่อตั้ง บริษัทคู่สัญญา คู่ค้า บริษัทประกันและสื่อมวลชน ที่คอยสนับสนุนเคียงข้างโรงพยาบาลเจ้าพระยาด้วยดีเสมอมา โดยมี นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเจ้าพระยา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ “เจ้าพระยา NEW ERA” บอกเล่าแผนการสร้างอาคารใหม่เพื่อขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นให้แล้วเสร็จในปี 2570

ลำดับถัดมา นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวถึงนโยบาย “โรงพยาบาลคุณธรรม” เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่เชื่อมั่นแก่ทั้งผู้มารับบริการ บุคลากร และคู่ธุรกิจ

นอกจากนี้กลุ่มผู้บริหารปัจจุบันได้รับเกียรติร่วมถ่ายภาพกับคุณเพ็ญศรี พัฑฒฆายน ภริยาของ พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเจ้าพระยา พร้อมบุตรี คุณเดือนเพ็ญ ทัดพิทักษ์กุล และคุณญาดา พัฑฒฆายน ด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง เพลิดเพลินกับบทเพลงอันไพเราะจากนักร้องประสานเสียง “วงสวนพลูคอรัส” ท่ามกลางความประทับใจของผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Tanatat
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.