บรรพชาอุปสมบท

บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

ประมวลภาพงานบวช ( บรรพชาอุปสมบท 89 รูป) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ได้จัดงาน บรรพชาอุปสมบท พระและสามเณรจำนวน 89 รูป ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 รวม 9 วัน ณ วัดวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีการเปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระรูปละ 3,999 บาท

s__6053904

s__6053907

s__6053908

s__6053912

 

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.