แห่ข้าวพันก้อน

ททท. ชวนร่วมแห่ข้าวพันก้อนบูชาพันพระคาถา ในงานบุญผะเหวดเมืองร้อยเอ็ดปี 60

ททท. ชวนร่วม แห่ข้าวพันก้อน บูชาพันพระคาถา ในงานบุญผะเหวดเมืองร้อยเอ็ดปี 60

นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ภายในงาน มีการเทศน์ 1,000 พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว

“แห่ข้าวพันก้อน” เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร ที่จะต้องจัดทำพิธีกรรมต่างๆ  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะได้อานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ 1,000 พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว ที่มีความเชื่อว่า มีอานิสงส์ดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ การอัญเชิญ “พระอุปคุต” มาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการให้ราบรื่น การจัดทำมณฑลพิธีให้เป็นประดุจหิมพานต์ ด้วยธูป เทียน ดอกไม้ อย่างละ 1,000 และการถวายข้าว  1,000 ก้อน เพื่อบูชา “1,000 พระคาถา” นับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่งดงาม และมีพิธีกรรมครบถ้วนตามขนบธรรมเนียมพื้นบ้านอีสาน ทำให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนสามารถชื่นชม และร่วมบุญได้อย่างอิ่มเอิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พิธีแห่ข้าวพันก้อน บูชาพันพระคาถา” ซึ่งจะจัดพิธีการขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 – 06.30 น. ณ มณฑลพิธี กลางบึงพลาญชัย นอกจากนี้ยังมีการแห่ต้นเงินหรือต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนเพื่อนำไปถวายทาน อันเป็นอีกหนึ่งพิธีที่สะท้อนถึงคติความเชื่อเรื่องการทำบุญให้ทานในพระพุทธศาสนาได้อย่างดี

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านตารางกำหนดการ

ในขบวนแห่ จะมีนางรำสวมใส่ผ้าไหมลายสาเกต ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดร้อยเอ็ดมาให้ได้ชมกันแบบเต็มชุด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางไปสัมผัสและเรียนรู้ประเพณีวิถีอีสาน…มากินข้าวปุ้น (ขนมจีน) เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560 และท่องเที่ยว ณ ใจกลางอีสาน (ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม) ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 โดยมีขั้นตอนพิธีกรรม ดังนี้

ภาพบรรยากาศสนุกสนานครึกครื้นของขบวนแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน มีให้ชมในงานวันสุดท้าย

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

เวลา 09.00 น.                       การประกวดธงผะเหวด

เวลา 15.00 น.                       พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน

เวลา 17.00 น.                       พิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์ ร.6 และพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พิธีทักษิณานุประทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การเทศน์พระมาลัยหมื่นมาลัยแสน

เวลา 20.00                            การแสดงแสง สี เสียง “ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

เวลา 10.00-18.00 น.           กิจกรรม “อิ่มบุญ ทานข้าวปุ้นในสวน” ฟรีตลอดงาน การสาธิตข้าวปุ้นสะอาดรสชาติอร่อย การทำข้าวโป่ง ข้าวต้มมัดชมการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศิลปินคืนถิ่นบ้านเฮาเอาบุญผะเหวด

เวลา 15.30 น.                       พิธีเปิดงานพิธีมอบสัตสดกมหาทาน และมอบโค กระบือ ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้

เวลา 16.00 น.                       การแสดงขบวนแห่ “มหาทานบารมีตำนานพระเวสสันดร” ที่ยิ่งใหญ่ จำนวน 15 ขบวน

เวลา 18.30 น.                       การแสดงแสง สี เสียง “ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

เวลา 04.30 น.                       พิธีแห่ข้าวพันก้อน

เวลา 05.30 น.                       พิธีเทศน์สังกาด

เวลา 06.30 น.                       พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

เวลา 08.30-18.00 น.             พิธีเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์

เวลา 09.00-20.00 น.            การแห่และถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนหรือต้นผ้าป่าของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนจากหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอต่างๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อถวายเป็นกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด สำหรับใช้ในสาธารณกุศลสืบเนื่องต่อไป

เวลา 18.00 น.                       พิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับ


ภาพ ศรายุธ นกแก้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0 4352 7814 หรือ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-5 ทุกวันในเวลาราชการ และติดตามข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.