มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมวิ่งการกุศล “G RUN ยั่งยืน”

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ นักวิ่งและประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม วิ่งการกุศล “G RUN ยั่งยืน” ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 05.40 น.- 09.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมทุนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับมอบให้โรงพยาบาลรัฐบาลที่มีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจิสต์ โดยแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือระยะ Fun Run 2.5 กิโลเมตร และระยะ Mini-Marathon 10 กิโลเมตร โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครท่านละ 500 บาท และ ท่านละ 1,000 บาทสำหรับวีไอพี

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งจิสต์ และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Right Choice for One Chance” รวมไปถึงการเข้าถึงการรักษาและการอยู่กับโรคมะเร็งจิสต์

โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งจิสต์ สำหรับผู้สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งจิสต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสมัครเข้าร่วมการวิ่งการกุศลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ www.g-run.run และ www.shutterrunning2014.com

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-111-2201, 096-885-5609 และ 086-389-5627

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Riya
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.