สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI)

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI)

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช  SAMITIVEJ  ALLERGY INSTITUTE (SAI) “ไม่ใช่แค่วินิจฉัย  แต่รักษาคุณด้วยความตั้งใจในทุกขั้นตอน ให้คุณกลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง”

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช

(ภาพ : ก่อนเข้ารับการรักษา)

สถาบันโรคภูมิแพ้ สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI) ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นำทีมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปกิต  วิชยานนท์  ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่จะรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยการวินิจฉัยและค้นหาสาเหตุด้วยโปรแกรมทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Prick Test) และโปรแกรมการทดสอบการแพ้อาหาร (Food Challenge Test)  ซึ่งตลอดการทดสอบผู้ป่วยจะอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช ไม่ใช่แค่รักษาโรคภูมิแพ้ในด้านต่างๆ เท่านั้น  ทีมแพทย์และพยาบาลยังพร้อมส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับความรู้และเข้าใจถึงวิธีการรักษาตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเข้ามา เพื่อให้ผู้ป่วยทุกรายเรียนรู้และทำตามคำแนะนำของทีมแพทย์ ซึ่งจะมีหลากหลายวิธี เช่น การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen Immunotherapy) การล้างจมูก รวมทั้งการรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ เพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดีที่สุดอีกด้วย

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช

(ภาพ : หลังเข้ารับการรักษา)

พญ.จุฬามณี วงศ์ธีระญาณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กล่าวว่า “นอกจากเราให้การดูแลและรักษาโรคภูมิแพ้หลายอย่าง เช่น แพ้อากาศ แพ้อาหาร หอบหืด ภูมิแพ้ผิวหนังแล้ว ทางทีมแพทย์ได้เป็นผู้นำในการรักษาและหาเทคนิคใหม่ๆมาทำการรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการผิวหนังอักเสบเรื้อรัง คันเป็นๆ หายๆโดย ทำการสร้างห้อง Wet wrap therapy room แห่งแรกของประเทศไทย  และทำการรักษาด้วยการแช่น้ำเกลือ (Salt bath) และพันแผลด้วยน้ำเกลือ (Wet wrap) นอกจากนี้ทางทีมยังมุ่งเน้นเรื่องการสอนดูแลผิวหนัง การเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง การใช้ยาเพื่อรักษา ซึ่งเป็นหัวใจของการรักษา ร่วมกับสืบค้นหาสาเหตุของการแพ้ โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาด้วยเทคนิคการรักษานี้เพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่พึงพอใจกับการรักาที่มีประสิทธิภาพนี้เป็นอย่างมาก”

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช

ผลิตภัณฑ์ และบริการของสถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช

 • ตรวจสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Allergy skin test) สำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้จมูก
 • ตรวจสารก่อภูมิแพ้จากเลือด (Allergy blood test) สำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้อาหาร
 • ทดสอบสมรรถภาพปอด (Lung function test) สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด
 • รักษาโรคภูมิแพ้โดยการฉีดวัคซีน (Allergen Immunotherapy) สำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้อากาศ
 • ทดสอบการแพ้อาหาร (Food Challenge Test) สำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้อาหาร
 • การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารโดยวิธี Oral Immunotherapy (OIT)
 • การตรวจเซลล์ภูมิแพ้ในจมูก ตา เสมหะ (Nasal Cytology, Conjunctiva Cytology, Sputum Cytology)
 • ชุดพัน Wet Wrap สำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้ผิวหนัง
 • ชุดฉีด Adrenaline สำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้อาหารชนิดรุนแรง
 • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้ป่วยภูมิแพ้ อาทิ อาหารปลอดสารกลูเตน, ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนกันไรฝุ่น

อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometry, FeNo Exhale nitric oxide)
 • ห้องทดสอบอาหาร (Food Challenge Test room)
 • ชุดการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin prick test)
 • ห้องรักษาภูมิแพ้ผิวหนังด้วยวิธีแช่น้ำเกลือ (Salt bath Room)

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

คณะผู้บริหารในเครือโรงพยาบาลสมิติเวช มีเจตนารมณ์ที่จะ สร้างสถานพยาบาลชั้นดี มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการ แพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยในได้สูงถึง 150  เตียง  นี่คือจุดกำเนิดเริ่มต้นของ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นโอกาสที่ดี ที่ท่านจะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารที่จะเปิดโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เพื่อให้บริการทางการแพทย์และให้การดูแลสุขภาพแก่ชาวฝั่งธนบุรี มีพันธกิจการรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานทางด้านการแพทย์ โดยยกระดับคุณภาพของการบริการ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในย่านฝั่งธนบุรี

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

ฉณัฐฐานุช   สุขเกษม        โทร 0-2438-9000  ต่อ 91203  Email:Chanattranoot.Su@samitivej.co.th

สุกัญญา      มูซอ            โทร 0-2438-9000  ต่อ 91204  Email:Sthpr@samitivej.co.th

สมิติเวช

 

 

 

 

 

 

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.