เมือง คิด ใหม่

” เมือง คิด ใหม่ ” ชีวิตใหม่ โอกาสใหม่ : ความเชื่อมโยงของพลังสร้างสรรค์กับองค์ความรู้

เมือง คิด ใหม่

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอาศัยอยูู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาส และความรู้ที่เราเข้าถึงได้ ?

 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ผู้ฟังกว่า 1,000 ชีวิต เต็มอิ่มไปกับการร่วมค้นหาคำตอบ พร้อมเรียนรู้กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งความรู้ ( Knowledge City Strategy and Implementation)  ผ่านงานเสวนา OKMD KNOWLEDGE FORUM 2017: “เมือง คิด ใหม่” Knowledge Cities: New Lives, New Opportunitiesที่จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD

งานนี้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ใกล้ชิดกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองแห่งความรู้จากทั่วทุกมุมโลก ผู้กำหนดนโยบาย นักธุรกิจ นักวางแผนเมือง รวมทั้งนักคิด นักพัฒนานวัตกรรม และผู้ร่วมอุดมการณ์ที่มีความต้องการเห็นเมืองแห่งความรู้ในแบบฉบับที่เป็นทั้งของไทยเราและต่างประเทศ

ประกอบไปด้วย รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้นำทัพในตำแหน่ง President and Chief Executive Officer แห่ง Quality House Plc. คุณอนุวัตร เฉลิมไชย Brand Director, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.,  คุณจูน เซคิโน Design Director จาก Junsekino Architect and Design คุณรวิศ หาญอุตสาหะ Managing Director ผู้พลิกวิกฤตฟื้นโอกาส ให้กับแบรนด์เครื่องสำอางยอดฮิตอย่าง “ศรีจันทร์”

รวมถึงวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเวทีระดับโลก ได้แก่ Dr. Jong-Sung Hwang จากประเทศ Korea, Ms. Marie Ostergard Directer แห่งห้องสมุดมาตรฐาน สากล ที่โด่งดังไปทั่วโลก Aarhus Public Libraries, Denmark และ Dr. Jackie Watts ผู้รอบรู้เรื่องเมืองอุดมปัญญา จาก Knowledge City, City of Melbourne ประเทศ Australia

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านได้นำเสนอแนวคิดภายใต้หัวข้อ Knowledge Cities ที่ว่าด้วย ทำอย่างไรให้เกิด New Lives, New Opportunities หรือ ชีวิตใหม่ โอกาสใหม่ หลักการสำคัญคือการให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่คน เป็นการให้โอกาสเพื่อพัฒนาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างเมืองแห่งความรู้ ที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ (แหล่งเรียนรู้) นโยบายที่เอื้อต่อเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น และการสนับสนุนของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเข้าถึงองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ เป็นการให้ชีวิตใหม่และโอกาสใหม่แก่คนไทย รวมถึงภาคธุรกิจและสังคมด้วย

หลังจากรับฟังมุมมองจากเหล่าวิทยากรแล้ว เกิดข้อคิดที่น่านำไปค้นหาต่อมากมายหลายประเด็น แต่ข้อสรุปในที่ในทุกบริบทของทุกประเทศมีเหมือนกันคือ เมืองจะพัฒนาเติบโตเป็น เมือง คิด ใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อ ประชากรในเมืองนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้บนพื้นฐานของความเท่าเทียม และโดยทั่วถึงกันนั่นเอง

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Riya
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.