ออกซิเจน ซีพีอาร์
Read More +

ออกซิเจน VS ซีพีอาร์ จำเป็นต่อผู้ป่วยหัวใจวายแค่ไหน ?

หัวใจวาย
Read More +

สัญญาณมรณะเตือนภัย หัวใจวายเฉียบพลัน ตายไม่รู้ตัว  

หัวใจวาย, ภาวะหัวใจวาย, หัวใจล้มเหลว, โรคหัวใจ, หัวใจ
Read More +

“หัวใจวาย” รับมือได้หากรู้จักวิธีป้องกัน

กู้ชีพ, ผู้ป่วยหัวใจวาย, ภาวะหัวใจขาดเลือด, CPR , กู้ชีพด้วยการกดหน้าอก, หัวใจ
Read More +

เทคโนโลยีใกล้ตัว กู้ชีพ ผู้ป่วยหัวใจวาย เฉียบพลัน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.