การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้
Read More +

ซีเคร็ตชวนอ่าน : ท่องโลกกว้างสมัยพุทธกาลกับ “การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้” 

โพชฌังคปริตร
Read More +

โพชฌังคปริตร (แปล) บทสวดมนต์แห่งการตรัสรู้

หลังตรัสรู้
Read More +

รู้หรือไม่ 7 สัปดาห์ หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงทำอะไร

Read More +

รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชาจากสังเวชนียสถาน

วันวิสาขบูชาโลก
Read More +

ชวนเพื่อน ๆ ไหว้พระ ทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ

มหาบุรุษ
Read More +

หนทางพระพุทธเจ้า หนทางของมหาบุรุษ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.