ขนสัตว์เข้าปอด
Read More +

ทบทวนกันอีกรอบกับความเชื่อ ขนสัตว์เข้าปอด ได้ไหม ?

โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ
Read More +

ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกล “โรคปอดบวม”

ปอดอักเสบที่จากการติดเชื้อ
Read More +

ปอดอักเสบ ป้องกันไว้ ดีกว่ารักษา

Read More +

ป้องกันตัวจาก ปอดบวม ปอดอักเสบ ในยุคโควิด-19

บุ่หรี่ไฟฟ้า
Read More +

พบรายแรกในประเทศไทย ผู้ป่วยปอดอักเสบ จากบุหรี่ไฟฟ้า สูตรผสมกัญชา

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.