โรคโควิด-19 กับอาการทางผิวหนัง ผื่น โควิด-19 โควิด วัคซีนโควิด
Read More +

โรคโควิด-19 กับอาการทางผิวหนัง ที่ไม่ควรมองข้าม (ตอนที่ 2) ผื่นหลังวัคซีน

Read More +

โรคโควิด-19 กับอาการทางผิวหนังที่ไม่ควรมองข้าม

Read More +

อันตราย! แพ้ยา อาการที่ประมาทไม่ได้ ถึงตายได้เลย

Read More +

6 ผื่น สัญญาณติด โควิด-19 หนึ่งในอาการร่วมที่น่าสนใจ

แพ้วัคซีนโควิด แพ้วัคซีน ผื่น ผื่นคัน โควิด19
Read More +

พบอาการ แพ้วัคซีนโควิด เกิดผื่นคันเป็นวงกว้าง ในยี่ห้อ Moderna

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.