อันตราย! แพ้ยา อาการที่ประมาทไม่ได้ ถึงตายได้เลย

อันตรายจากการ ” แพ้ยา ” รุนแรงมากอาจถึงแก่ชีวิตได้

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เตือนอันตรายจากการ แพ้ยา มีได้หลายแบบทั้งชนิดที่ไม่รุนแรง ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต และชนิดที่รุนแรงก่อให้เกิดความพิการ หรือถ้ารุนแรงมากอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

แพ้ยา ประมาทไม่ได้

จากข่าวอุทาหรณ์ สาวปวดฟันคุดซื้อยาไอบูโพรเฟน มากินเองแล้วแพ้หนักเข้าไอซียู นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลข่าวดังกล่าวพบว่า เป็นอาการของการแพ้ยา โดยการแพ้ยาส่วนมากมักเกิดภายหลังการรับประทานยาในช่วง 7-21 วันหลังเริ่มทานยาครั้งแรก แต่ถ้าเคยได้รับยาชนิดนั้นๆ ที่แพ้มาก่อนแล้วอาจมีอาการได้รวดเร็วในเวลา 24-48 ชั่วโมงหลังทานยาได้

สำหรับกลุ่มลมพิษหรือมีปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงอย่างเฉียบพลัน อาการจะแสดงได้อย่างรวดเร็วหลังทานยาในเวลาเป็นนาทีถึงชั่วโมง ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสแพ้ยาได้มากขึ้น ได้แก่ ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ เพศ ซึ่งมักพบการแพ้ยาในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คนไข้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและคนที่มีประวัติเคยแพ้ยามาก่อน

แพ้ยา ผื่น ผื่นแพ้

แพ้ยาอย่างไรได้บ้าง

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวถึงข้อสังเกตที่ทำให้สงสัยว่าอาจเกิดการแพ้ยาที่รุนแรง ได้แก่

อาการแสดงทางผิวหนัง
กรณีหลังรับประทานยาแล้วมีอาการดังต่อไปนี้ คือ มีผื่นแดงทั้งตัว มีหน้าบวม ปากบวม มีผื่นหรือแผลที่ปากหรือเยื่อบุที่อื่นๆ มีอาการแสบ กดเจ็บที่ผิวหนัง มีตุ่มน้ำ มีผิวหนังลอกหลุด มีจุดจ้ำเลือดใต้ผิวหนัง หรือมีตุ่มหนองตามตัวอย่างรวดเร็ว จะทำให้สงสัยว่าน่าจะมีอาการแพ้ยาที่รุนแรงที่ต้องรีบมาพบแพทย์

สำหรับอาการทางร่างกายอื่นๆ
ที่มักพบร่วมด้วยในคนที่แพ้ยารุนแรง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดข้อ ต่อมน้ำเหลืองโต เป็นต้น ดังนั้น ในกรณีที่คนไข้ได้รับประทานยาแล้วมีอาการดังกล่าวข้างต้นที่ทำให้สงสัยว่าอาจจะเป็นการแพ้ยาที่รุนแรง ควรหยุดยาในทันที รีบมาพบแพทย์เพื่อดำเนินการรักษาอย่างรวดเร็ว และควรนำยาที่สงสัยว่าจะแพ้มาให้แพทย์ดูร่วมด้วย

ที่มา : สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

8 กลุ่มยาที่ต้องระวังเกิด ผื่นแพ้ยา ชนิดรุนเเรง SJS และ TEN

ประสบการณ์โลกออนไลน์ : เสี่ยงติด HIV เพราะเข็มเล่มเดียว ซ้ำแพ้ยาต้านไวรัสหนักมาก

เช็ก 9 อาการแพ้ยาปฏิชีวนะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.