ระบบขับถ่ายไม่ดี, ระบบขับถ่าย, ระบบขับถ่ายผิดปกติ, ทวารหนักผิดปกติ, ดูแลทวารหนัก

สัญญาณเตือน ระบบขับถ่าย ไม่เวิร์ค ก่อโรคชัวร์

สัญญาณเตือน ระบบขับถ่าย ไม่เวิร์ค ก่อโรคชัวร์

เมื่อพูดถึง ระบบขับถ่าย นอกเหนือจาก โรคริดสีดวงทวารหนัก ที่ใครหลายคนเคยเป็นและรับรู้ถึงความทรมานเป็นอย่างดีแล้ว คุณทราบไหมครับว่า ยังมีโรคอีกมากมายที่เกิดขึ้นได้บริเวณทวารหนัก ที่เราเรียกกันว่า กลุ่มอาการทวารหนักผิดปกติ ซึ่งหากปล่อยปละละเลย ไม่รีบรักษา อาจมีผลเสียต่อร่างกายตามมาได้

ทวารหนักผิดปกติ เพราะอะไร

ทวารหนัก เป็นอวัยวะส่วนสุดท้ายของลำไส้ ภายในประกอบด้วยกล้ามเนื้อหูรูดสองชนิด คือ กล้ามเนื้อหูรูดภายใน (Internal Sphincter) ซึ่งถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของจิตใจและกล้ามเนื้อหูรูดภายนอก (External Sphincter) ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับของจิตใจ และมีหน้าที่สำคัญคือควบคุมการเปิด – ปิดของทวารหนักในขณะที่ร่างกายขับถ่ายของเสีย

แม้ทวารหนักจะถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญของระบบขับถ่ายที่ทำงานหนัก แต่เชื่อไหมครับว่า อวัยวะส่วนนี้ถูกพูดถึงน้อยมากเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ

นายแพทย์เจริญ เดโชธนวัฒน์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงอาการทวารหนักทำงานผิดปกติไว้ว่า เกิดจากการที่ร่างกายของเราได้รับเชื้อโรคบางชนิดเข้าไปในระบบขับถ่าย ได้รับอุบัติเหตุจนระบบขับถ่ายกระทบกระเทือน มีพยาธิในลำไส้ใหญ่ หรือเกิดจากการรักษาความสะอาดไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ทวารหนักไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

เราสามารถจำแนกความผิดปกติของทวารหนักได้ตามอาการดังนี้ครับ

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.