ภาวะหลับง่าย สาเหตุของภาวะหลับง่าย อาการภาวะหลับง่าย ป้องกันภาวะหลับง่าย

ภาวะหลับง่าย จากโรคเครียด

ภาวะหลับง่าย จากโรคเครียด

เรียนถามคุณหมอค่ะ ตอนนี้อายุ 50 ปีแล้ว มี ภาวะหลับง่าย อาการร้อนวูบวาบ คิดว่า น่าจะเกิดจากวัยทอง แต่มาระยะหลังทำงานเครียดมากขึ้นหลายเท่า และพบว่าตัวเอง มีอาการง่วงนอนร่วมด้วย ไม่ใช่แค่ง่วงธรรมดานะคะ บางทีนั่งทำงานอยู่ก็ฟุบหลับ ไปเลย จึงอยากเรียนถามคุณหมอว่า อาการง่วงเพลียจนแบตหมดทันทีเกิดจาก วัยทองหรือความเครียดกันแน่ และควรแก้ไขอย่างไรดีคะ ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ

 

คุณหมอชัญวลี ศรีสุโข สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดพิจิตร ตอบคำถาม

ภาวะหลับง่าย (Excessive Daytime Sleepiness)

หมายถึง ภาวะที่ไม่สามารถคงความตื่นตัวได้ในเวลากลางวัน และมักผล็อยหลับไปในสถานการณ์ที่คนส่วนมากไม่หลับ มีการศึกษาพบว่าภาวะนี้เกิดขึ้นร้อยละ 10 – 25 ของประชากร ทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับประชากรที่ศึกษาด้วย เพราะไม่มีตัววัด ภาวะหลับง่ายที่เป็นสารเคมี การวินิจฉัยอาศัยเพียงคำบอกเล่า หรืออาการ พบได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 1 – 2 เท่า

ภาวะหลับง่าย, อาการหลับง่าย, โรคเครียด, ความเครียด, สาเหตุก่อภาวะหลับง่าย
ผู้ที่มีภาวะหลับง่าย ควรได้รับการรักษา เพราะส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวัน

อาการหลับง่าย

นอกจากอาการหลับง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งไม่ควรเกิด เช่น กำลังหอมแก้มแฟน พูดคุยกับผู้อื่น แล้วก็ผล็อยหลับ บางคนอาจมาด้วยอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่มีพลังงาน

ความสำคัญของภาวะหลับง่าย

เมื่อเกิดอาการหลับง่าย ควรใส่ใจ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะภาวะนี้อาจทำให้เกิดอันตรายตั้งแต่น้อยไปจนถึงมาก เช่น ขาดเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน ขาดงาน ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เกิด อุบัติเหตุจนทำให้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ดังนั้นหาก สงสัยว่าตนหลับง่ายควรพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินและรักษา โดย ภาวะนี้ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุซึ่งแก้ไขได้

สำหรับจดหมายที่ถามมา หญิงที่มีอาการวัยทองมักจะมีอาการ เครียด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่มีพลังงาน นอนไม่หลับตอนกลางคืน ทำให้เกิดภาวะหลับง่ายตอนกลางวัน แต่ภาวะหลับง่ายไม่ได้เป็นผลจากการขาดฮอร์โมน จึงไม่ได้มาจากอาการวัยทองโดยตรง

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.