พรานเบ็ด
Read More +

“อริยะ” เป็นอย่างไร เรื่องราวของพรานเบ็ดที่ชื่อว่า “อริยะ”

พญาช้างปาลิเลยกะ
Read More +

พญาช้างปาลิเลยกะ ผู้ปรนนิบัติพระพุทธเจ้าจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต  

มารดลใจ
Read More +

ไขข้อสงสัยเรื่องมารดลใจพระอานนท์ได้อย่างไร

อายุยืนขึ้น
Read More +

ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์

Read More +

พร 8 ข้อที่ พระอานนท์ ทูลขอพระพุทธเจ้า

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.