มุฮัมมัด ยูนัส
Read More +

โลกที่ไร้ความจนของ มุฮัมมัด ยูนัส ผู้ก่อตั้งธนาคารต้นแบบแก้ปัญหาความยากจน

คุณหมอผู้ยึดมั่นในความดี
Read More +

คุณหมอผู้ยึดมั่นในความดี แม้ความตายก็ไม่อาจสั่นคลอนแรงศรัทธา

เคนซาบุโร โอเอะ
Read More +

เคนซาบุโร โอเอะ พ่อผู้เห็นแสงสว่างท่ามกลางความมืด

มาร์ตติ อาห์ติซารี
Read More +

มาร์ตติ อาห์ติซารี พ่อผู้ให้สันติภาพแก่โลก

วังการี มาทาอี
Read More +

วังการี มาทาอี นักปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.