พระพรหมสิทธิ
Read More +

ชาวพุทธดีใจ พระพรหมสิทธิ พ้นข้อกล่าวหา

Read More +

ชวนเที่ยว 5 วัด ลดเครียด-ใจสงบวันหยุด

ภูเขาทอง
Read More +

ภูเขาทอง สวรรค์ใกล้เกาะรัตนโกสินทร์

ผอบทองคำ
Read More +

ผู้จิตศรัทธาจัดสร้างผอบทองคำน้ำหนักรวม 16 กิโลกรัม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ชมรูป)

พระครูเฮ็นนิ่ง
Read More +

พระครูเฮ็นนิ่ง จากนักศึกษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ มาเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกของไทย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.