สมเด็จพระสังฆราช
Read More +

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ ๒๕๖๓

Read More +

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันอาสาฬหบูชา ขอให้ชาวพุทธมี ‘ปิยวาจา’

สมเด็จพระสังฆราช
Read More +

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

สมเด็จพระสังฆราช
Read More +

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นห่วง 13 ชีวิตในถ้ำหลวง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
Read More +

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในมงคลสมัย1ปี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.