สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในมงคลสมัย1ปี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในมงคลสมัย 1 ปี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในมงคลสมัย 1 ปี

เนื่องในมงคลสมัย ๑ ปีนับแต่พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงทรงสักการะพระสรีรางคารและอังคารอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธทุกพระองค์และทุกรูป แล้วเสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ 108 รูป ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัครศาสนูปถัมภก อีกทั้งถวายเป็นพระกุศลและอุทิศเป็นกุศลสนองพระเดชพระคุณพระบูรพการีและพระบูรพาจารย์


เรื่อง / ภาพ จาก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


บทความที่น่าสนใจ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันเด็ก 2561

10 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 นิตยสาร Secret

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.