เดินทางสายธรรม

Dhamma Talk : ชวน “พ่อ” เดินทางสายธรรม

Dhamma Talk : ชวน “พ่อ” เดินทางสายธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

คุณพ่อไม่ค่อยสนใจเรื่องธรรมะเลยค่ะ  จะมีวิธีทำอย่างไรให้ท่านหันมาสนใจธรรมะดีคะ

เรานี่แหละต้องเริ่มก่อน  ถ้าเราไม่สนใจแล้วพ่อจะสนใจมันก็เป็นไปได้ยาก  ถ้าเราสนใจ  เรามีธรรมะ  ปฏิบัติธรรมแล้ว  ธรรมะเหล่านี้จะซึมซับอยู่ในตัวเรา และติดตัวกลับมาที่บ้าน  พ่อแม่ก็จะได้เห็นธรรมะจากตัวเรา  เห็นเราก็เหมือนเห็นธรรม  สนทนากับเราก็เหมือนได้สนทนาธรรม พ่อแม่ได้ซึมซับธรรมจากตัวเรา  ต่อไปเราไปไหนพ่อแม่ก็อาจอยากตามไป  เราไปวัดท่านก็อาจจะตามไป  เพราะซึมซับเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว

แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะ  ไม่ได้ซึมซับธรรมะ  ท่านก็ไม่ได้เห็นธรรมผ่านเรา  ไม่ได้สนทนาธรรมกับเรา  เราไปไหนท่านก็คงไม่ตามไปด้วยหรอก

ฉะนั้นวิธีดึงพ่อแม่ให้เข้าสู่วงการนี้  ตอบโดยสรุป คือ  เริ่มต้นที่ตัวเรา  เราไปศึกษา  ไปปฏิบัติ เพื่อให้ธรรมเกิดขึ้นกับตัวเอง  แล้วพ่อแม่หรือคนในครอบครัวที่เราปรารถนาให้มาสนใจธรรมะ  ก็จะได้เห็นธรรมจากเราและซึมซับมาทางนี้ได้

 

พระอาจารย์คะ  ถ้าพ่อแม่ของเรามีศรัทธาในพุทธศาสนาแต่เป็นไปในแนวการสะเดาะเคราะห์  เราควรดึงท่านมาสนใจธรรมะอย่างแท้จริง  อย่างไรคะ

ต้องค่อยเป็นค่อยไป  เราไม่ควรปฏิเสธท่านเสียทีเดียวหรอก  แต่ควรค่อย ๆ นำเสนอ ค่อย ๆ พูดเล่าสู่กันฟัง เพื่อปรับสมดุล  พอท่านได้ยินได้ฟังมากขึ้น  ท่านก็จะทำน้อยลง  ห่างลง  จนสุดท้ายก็ไม่ทำเลย  หรือแม้แต่ทำอยู่ตามประเพณี  แต่ก็ทำด้วยความเข้าใจ

เมื่อก่อนอาจทำไปเพราะหวังให้มีผลดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี ๆ ในชีวิต  แต่ถ้าได้ซึมซับธรรมะและเข้าใจธรรมะจริง ๆ แล้ว  ถึงทำเหมือนเดิม  แต่ก็ไม่ได้ทำเพื่อหวังอ้อนวอนเหมือนเดิม  เช่น  ไหว้ศาลพระภูมิ  ไหว้เทวดา  ก็ไหว้ตามประเพณี  แต่ไม่ได้หวังให้เทวดามาช่วย  เพราะเข้าใจแล้วว่า ไม่มีอะไรดลบันดาลอะไรได้  แต่ทำไปเพียงเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามไว้

ดังนั้นก็ขอให้ค่อย ๆ บอกกล่าวท่าน เมื่อท่านเข้าใจ ท่านก็จะไม่ทำเหมือนเดิม

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

เรียบเรียง  เชิญพร คงมา

photo by TheDigitalArtist on pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ปฏิบัติธรรมแบบสบายๆ สไตล์คนขี้เกียจ

กรรมของผู้ปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

หัวใจของ การปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.