ใจนั้นสำคัญอย่างไร

ใจนั้นสำคัญอย่างไร ธรรมะทันใจจาก ท่านว.วชิรเมธี

ใจนั้นสำคัญอย่างไร ธรรมะทันใจจาก ท่านว.วชิรเมธี

ใจนั้นสำคัญอย่างไร เพราะว่าใจนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมของกาย พระองค์ตรัสเอาไว้ในคัมภีร์พระธรรมบท มโน ปุพพัง คมา ธัมมา มโน เสฏฐา มโน มยา แปลว่าธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จมาจากใจ ถ้าใจนี้ดี คิด ถ้าใจนี้ดี พูดและทำก็ดีตาม และสุขก็ตามมา ดังหนึ่งเงาตามตัว ถ้าใจไม่ดี ทุกข์ก็ตามมา ดังหนึ่งล้อเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าโค เพราะฉะนั้นใจของเราอย่างไร เราก็จะได้การกระทำอย่างนั้น เพราะอะไร

การกระทำทางวาจาก็ดี ทางพฤติกรรมทั้งหมดก็ดี มีใจเป็นผู้สั่งการ ใจเป็นดังหนึ่งกัปตันเรือ เรือจะหันเหไปทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับคำสั่งของกัปตัน เพราะฉะนั้นถ้าเราบังคับใจของเราได้ เราก็บังคับกายของเราได้ คนส่วนมาก บังคับใจตัวเองไม่ได้ จึงสั่งกายไม่ได้ เช่น ฮอร์โมนมันพุ่งพล่านขึ้นมา สัญชาตญาณมันลุกขึ้นมา ตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อย่างนี้พอใจมันรู้ไม่ทัน กายมันก็กระตุ้นใจเหมือนกัน แต่ถ้าเราควบคุมใจของเราได้ ไม่มีปัญหาเลย

ใจนั้นสำคัญอย่างไร

เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่เป็น นายเหนือใจตนเองได้ พระพุทธองค์ทรงเชื่อว่าคนนั้นเป็นสุดยอดแม่ทัพ พระองค์บอกว่า ชนะคนในสงคราม นับพันคน นับพันครั้ง ยังไม่ใช่ยอดขุนพล ต่อเมื่อใดชนะใจตน จึงนับเป็นยอดขุนพลที่แท้ ฉะนั้นชนะใจตนเอง จึงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะว่าถ้าเราชนะใจตนเองแล้ว เราจะสามารถเอาชนะกิเลสบรรดามีได้มีทั้งหมดทั้งสิ้น แต่ถ้าคุณชนะใจในตัวเองไม่ได้ คุณอย่าไปสู้กับคนอื่นเลย ยังไงคุณก็แพ้

เพราะฉะนั้นใจคนจึงสำคัญ ปราชญ์ท่านจึงว่า เราคิดอย่างไร เราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้น พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า จิตตฺเตน นียติ โลโก โลกหมุนไปตามความคิด ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบ มันก็คือเงาของความคิดของเรานั่นเอง เราอยากให้ชีวิตนี้เจอสิ่งดี ๆ ต้องคิดดี ๆ นะ

 

ถอดความ : สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 (1/2)

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

ฝึกอ่านจิตเพื่อปล่อยวาง โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

คิลานธรรม กลุ่มพระอาสาเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติ : พระวรท ธมฺมธโร

จิตสัมผัส เมื่อพระพุทธคุณบังเกิดขึ้นในจิต  ครูหนุ่ย งามจิต มุทะธากุล

จิตวิญญาณบุญชู…ที่เวียดนาม  วิชัย จงประสิทธิ์พร

ปล่อยจิตให้เป็นโสด (บ้างเถอะ!) – ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ


 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.