จัดสังฆทาน

10 อันดับของใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ (ตัวเลือกในการจัดสังฆทาน)

10 อันดับของใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ ( ตัวเลือกในการ จัดสังฆทาน )

เมื่อพูดถึงการถวายสังฆทาน  อย่ายึดติดว่าต้องหิ้วเจ้าถัง  สีเหลืองไปถวายพระเท่านั้น  เพราะสังฆทานที่ว่านี้   “คนใช้ไม่ได้ซื้อ ส่วนคนซื้อไม่ได้ใช้”  จึงไม่ค่อยทราบว่า  แท้จริงแล้วมีอะไรอยู่ใน ถังเหลืองๆ  ใบนั้นบ้าง ลอง จัดสังฆทาน ไปถวายพระท่านกันดีกว่า

รายการ  “จุดเปลี่ยน”  ได้วิเคราะห์เจาะถังที่ว่าอย่างถ้วนถี่แล้วพบว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ล้นถังนั้น  หนีไม่พ้นอาหารกระป๋อง ใกล้หมดอายุ  สบงซีทรู  ใบชากลิ่นผงซักฟอก  น้ำตาลทรายไม่กี่เกล็ด  มีดโกน   (ไม่เข้า)  ผ้าขนหนูสีตก  ซึ่งของเหล่านี้ไม่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่พระท่านจะนำมาใช้ได้จริง

รู้อย่างนี้แล้วอย่าลังเล  สละเวลาไปเลือกซื้อของใช้ถวายท่านด้วยตนเองกันดีกว่า  โดยคัดเลือกองค์ทานให้เสมอเหมือนกับของที่เรากินเราใช้อยู่เป็นปกติ (สหายทาน)    หรือไม่ก็คัดสรรเฉพาะของดีที่น่ากินน่าใช้กว่าที่เราเคยซื้อ  (ทานบดี) จะทำให้ได้บุญบริสุทธิ์

อย่าเลือกของที่แม้แต่ตัวเรายังไม่คิดจะใช้ไปถวายพระท่าน  (ทาสทาน) ทานอย่างนี้ถือเป็นการให้ที่ไม่มีความจริงใจ  หากพระท่านเกิดเจ็บป่วยเพราะ ฉันของที่เราถวาย  จะเป็นการสร้างบาปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

10  เครื่องใช้ติดชาร์ตจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

1.เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ เพราะสมัยนี้พระคุณเจ้าต้องศึกษาเล่าเรียนกันมากขึ้น

2.ใบมีดโกนอย่างดี ควรเลือกซื้อแบบที่มีคุณภาพพอสมควร เพราะท่านต้องใช้ปลงผมอยู่เสมอ

3.ผ้าไตรจีวร เลือกที่มีความยาวและหนาพอสมควร เพราะผ้าที่ติดมากับถังเหลืองนั้นสั้นและบางเบาเกินกว่าที่พระท่านจะนำมานุ่งห่มได้จริง

4.หนังสือธรรมะ สารคดี นิตยสาร เนื่องจากพระสงฆ์ มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงจำเป็นต้องมีความรู้แตกฉาน ทั้งทางธรรมและทางโลก การถวายหนังสือถือเป็นต้นทุนแห่ง ธรรมทานให้พระท่านนำไปต่อยอดกระจายสู่ผู้คนได้อีกมาก

5.รองเท้า พระท่านต้องเดินทางไปกิจนิมนต์ตามที่ต่างๆ บางรูปต้องทำงานในวัด รองเท้าที่ท่านสวมใส่จึงต้องมีคุณภาพมากพอสมควร

6.ยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้ปวดหัว ปวดท้อง ยาแก้ไอ ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ยาใส่แผลสด จัดสรรไปถวายท่านเถิด ท่านได้ใช้หรือได้บริจาคต่อไปอย่างแน่นอน

7.ผ้าขนหนู ผ้าขนหนูที่ติดมากับถังเหลืองมักหยาบแข็งและคุณภาพต่ำ เพราะฉะนั้นหากไม่เหลือบ่ากว่าแรง ควรจัดผ้าขนหนูที่ซับน้ำดีๆ ไปถวายท่านสักผืนสองผืน เน้นสีสุภาพไม่เจาะจงเฉพาะผ้าขนหนูสีเหลือง

8.น้ำยาเช็ดพื้น พระท่านจะนำไปถูพื้นกุฏิ ศาลา อุโบสถนอกจากจะช่วยผ่อนแรงในการทำความสะอาดแล้ว น้ำยาบางชนิดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในมูลนกพิราบ ฉี่หมา ฉี่แมว ฉี่หนู เห็บ หมัดของหมาในวัดได้อีกด้วย

9.แชมพู แชมพูสระผมมีความจำเป็นสำหรับท่านมากเนื่องจากหนังศีรษะของท่านไม่มีผมปกคลุม จึงเสียสมดุล ทำให้เป็นโรคผิวหนังอยู่เสมอ แชมพูยาประเภทปกป้องหนังศีรษะทั้งหลายช่วยแก้ปัญหา นี้ได้ชะงัดนัก

10.โคมไฟพร้อมหลอด ไฟฉายพร้อมถ่าน กิจของสงฆ์ประเภทอ่านพระไตรปิฎก ท่องบททำวัตร อ่านตำราเรียน ต้องอาศัยแสงสว่างจากหลอดไฟสมัยใหม่ ญาติโยมจึงควรจัดไปถวายท่านที่สำคัญควรเลือกสรรแบบหลอดตะเกียบเพื่อช่วยวัดประหยัดไฟด้วย

 หลังจากนี้ก่อนจะไปทำบุญถวายสังฆทานที่ใด ก็ลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณากันดูนะคะ


การทำพิธีถวายสังฆทาน

ให้จุด ธูป เทียน แล้วก็ว่า นโม 3 จบ แล้วกล่าวถวาย สังฆทาน ดังนี้

มานิ มยงภันเต ภตตานิ สปริวารานิ ภิกขุสงคสส โอโณชยาม โร ภนเต
ภิกขุ สงโฆ อิมานิ ภตตานิ สปริวารานิ ปฏิคคณหาตุ อมหากํ ฑีฆรตตํ หิตาย สุขาย

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

พระสงฆ์จบจะ สาธุๆ แล้วก็ถวายของที่เป็นสังฆทานทั้งหมดให้ท่าน แล้วท่านก็จะให้ศีล
ให้พร ยถา สัพพี ผู้ถวายสังฆทานก็กรวดน้ำ แผ่ส่วนบุญกุศล เป็นอันเสร็จพิธีทำบุญถวายสังฆทาน

ข้อมูลจาก : คอลัมน์ Feature II  นิตยสาร Secret

เรื่อง :  อิสระพร  บวรเกิด

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

บำบัดใจด้วยธรรม(ชาติ) ณ วัดสังฆทาน

ถวายสังฆทาน อย่างไร พระได้ใช้ คนถวายได้บุญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.