หนี้พนัน

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เหนื่อยจะใช้ หนี้พนัน ให้พ่อแล้ว คิดแบบนี้บาปไหม

คุณพ่อติด หนี้พนัน เยอะ ไม่อยากตามใช้หนี้ให้แล้ว คิดแบบนี้บาปไหมคะ

คุณพ่อติดการพนัน จนต้องหย่าร้างกับคุณแม่ ตั้งแต่ดิฉันยังเด็ก คุณแม่ต้องเลี้ยงลูกทั้งสามเพียงคนเดียว จนเรียนจบมีงานทำแล้วทุกคน แต่คุณพ่อก็ยังไม่เลิกเล่นการพนัน ดิฉันและพี่น้องต้องตามใช้ หนี้พนัน และแก้ปัญหาบ่อยครั้ง โดยไม่ให้คุณแม่ทราบ ดิฉันนึกน้อยใจคุณพ่อ และไม่อยากตามใช้หนี้ให้อีกแล้ว หากคิดอย่างนี้จะเป็นบาปไหมคะ ดิฉันควรทำใจอย่างไรดีคะพระอาจารย์

พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ตอบปัญหานี้ว่า

การที่คุณพ่อเล่นการพนัน จนติดเป็นอาจิณ เป็นเรื่องน่าอดสูอยู่แล้ว แถมยังต้องให้ลูกมาเป็นภาระคอยตามใช้หนี้อีก ก็เท่ากับผลาญทรัพย์ของครอบครัวไปด้วย การไม่ประสงค์ใช้หนี้แทนพ่อนั้น ย่อมไม่เป็นบาปแน่นอน เพราะการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การนำอาหารไปให้ท่าน หรือการดูแลความเป็นอยู่ในเรื่องส่วนตัว และการรักษาพยาบาล เป็นต้น

ลูกควรตอบแทนบุญคุณพ่อด้วยการไม่ส่งเสริมให้ท่านทำความผิดมากขึ้น การตามไปใช้หนี้เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ท่านทำความผิด อย่างนี้ไม่เท่ากับทำบาปมากกว่าหรือ ดังนั้น จึงควรเก็บเงินที่จะใช้หนี้แทนพ่อไว้ใช้ในคราวจำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา หรือ ค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันจะดีกว่า แต่ท่านไม่จำเป็นต้องน้อยใจคุณพ่อ เพราะผลแห่งการกระทำจะตกเป็นของท่านเอง สิ่งที่ควรต้องทำมากที่สุด คือ การดูแลเอาใจใส่ และให้กำลังใจคุณแม่ เพราะท่านคอยฟูมฟักเรามาตั้งแต่เล็กจนมีงานทำ ควรกังวลและตระหนักว่า เราจะตอบแทนบุญคุณของมารดาอย่างไร ให้สมกับการที่ท่านดูแลเรามา

ความกตัญญูรู้คุณเป็นคุณสมบัติที่ดี และประเสริฐของมนุษย์ แต่ต้องใช้ปัญญากำกับควบคู่กันไปด้วย พิจารณาให้รู้แจ้งว่าอะไรคือบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ ที่ได้ให้กำเนิดเรามา การเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก ต้องขอบคุณพ่อแม่ แต่ก็ต้องแยกแยะการกระทำของท่านด้วย เพราะมันเป็นอุปนิสัยตามส่งมาจากอดีต ใครจะห้ามได้ การสั่งสมปัญญามีมากน้อยแตกต่างกัน เหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดในสังคมมนุษย์โดยทั่วไป ให้เฝ้าพิจารณาว่า เราทำทุกอย่างดี และถูกต้องทั้งหมดกับท่านแล้วหรือยัง และต้องชื่นชมความแข็งแกร่งของคุณแม่ ที่สามารถประคับประคองให้ลูกโตมาอย่างมีคุณภาพ บุญคุณส่วนนี้ต้องตระหนักให้มาก และควรต้องยกไว้เหนือศีรษะของลูก

 

ที่มา : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)

Image by Alexas_Fotos from Pixabay


บทความน่าสนใจ

5 วิธีเล่นหวยอย่างฉลาด มีสติ มีวินัยและปลอดภัยหายห่วง

Q: พระอาจารย์คิดอย่างไรที่มีคนเชื่อว่า ถ้าดื่มสุราอย่างมี สติ ถือว่าไม่ผิดศีล

กิเลสและความทุกข์ 3 ระดับ ว.วชิรเมธี

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.