การปั่นจักรยาน

จักรยานให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด 3 ข้อคิดดี ๆ จากการปั่นจักรยาน

จักรยาน ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด 3 ข้อคิดดี ๆ จาก การปั่น จักรยาน

ช่วงนี้ผู้คนหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น ทั้งจักรยานแม่บ้าน จักรยานสําหรับท่องเที่ยว หรือจักรยาน  ออกกําลังกาย ยิ่งมีกิจกรรมปั่นจักรยานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ยิ่งทําให้กระแส การปั่นจักรยาน ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปั่นจักรยานอย่างไรให้ปลอดภัย มีหลัก 3 ข้อ คือ

1. รู้จักรถจักรยาน
เนื่องจากจักรยานแต่ละประเภทมีประสิทธิภาพในการใช้งานไม่เหมือนกัน ผู้ปั่นต้องรู้ว่าจักรยานมีประสิทธิภาพเพียงใด มีสภาพเป็นอย่างไร คอยตรวจเช็กเรื่องอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ ทั้งลมยาง เบรก โซ่ปั่นจักรยานตอนกลางคืนควรตรวจสอบเรื่องไฟหรือแถบสะท้อนแสง และที่สําคัญคือ หมวกนิรภัย
2.รู้จักตนเอง
ผู้ปั่นจักรยานต้องรู้ความสามารถในการปั่นของตนเองว่าเร็วหรือช้าเพียงใด สุขภาพร่างกายเหมาะกับการปั่นตอนกลางวันหรือไม่ ที่สําคัญต้องมีสติเพราะบางครั้งการปั่นจักรยานทําให้ผู้ปั่นเพลิดเพลินจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
3.รู้จักเพื่อนร่วมทาง 
เพื่อนร่วมทางหมายถึงคนที่ใช้ถนนร่วมกับเรา ต้องรู้จักรถยนต์ รู้มุมอับของรถคันใหญ่เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ปั่นจักรยาน รู้กฎจราจรต่าง ๆ ไม่ใช่ปั่นได้ตามใจ เพราะถึงแม้เป็นรถเล็กก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดรู้จักท้องถนนและศึกษาเรื่องภูมิประเทศเช่น ทางลาด ทางชัน เหว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นหลักพื้นฐานที่จะทําให้เราใช้ท้องถนนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เลือกจักรยานให้เหมาะกับตนเอง

ก่อนอื่นต้องถามตัวเองว่าใช้จักรยานเพื่ออะไร เช่น ใช้ทํางาน ออกกําลังกาย แข่งขัน หรือท่องเที่ยว แล้วเลือกให้เหมาะสม เช่น หากใช้งานในเมืองซึ่งเดินทางในระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร ก็เหมาะกับรถจักรยานพับได้ อยากยกขึ้นรถแท็กซี่หรือรถไฟฟ้าก็ทําได้สะดวก

จักรยานให้อะไรกับเรา

1.เกิดธุรกิจใหม่ในแวดวงจักรยาน
กระแสการปั่นจักรยานสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ ๆ เช่น ทัวร์จักรยานพาคนปั่นท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ธุรกิจรถตู้ขนจักรยาน เวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อน สามารถใช้บริการรถตู้ขนจักรยาน เมื่อไปถึงที่ก็ลงปั่นได้เลยไม่ต้องนํารถไปเอง ธุรกิจล้างรถจักรยาน ธุรกิจซ่อมจักรยานให้ถึงบ้าน บริการติดฟิล์มกันรอยจักรยาน และร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับจักรยานที่เพิ่มขึ้นมามากมาย เป็นต้น
2.เป็นการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์
การปั่นจักรยานเป็นการเดินทางที่ไม่ช้าจนน่าเบื่อ และไม่เร็วจนมองสองข้างทางไม่ทัน เราสามารถรับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสได้ครบบนอานจักรยาน ถ้าปั่นจักรยานเที่ยว เราจะมองเห็นสองข้างทางว่าตรงนี้มีอะไรน่าสนใจ จอดดูได้ จอดแวะชิมได้ จอดถ่ายรูปได้ ช่วงเย็น ๆ จะได้กลิ่นกับข้าว ได้ยินเสียงเคาะตะหลิว ได้กลิ่นกับข้าวลอยมากับลมได้ หยุดคุยกับผู้คน ทําให้ได้สัมผัสแง่มุมใหม่ ๆ ในสถานที่เดิมที่เราเคยไป
3.มีเพื่อนและสังคมใหม่ ๆ
การปั่นจักรยานช่วยให้เราหลุดออกจากวิถีชีวิตซ้ําซาก จําเจ ได้พบและพูดคุยกับเพื่อนต่างอาชีพต่างวงการ แต่สนใจจักรยานเหมือนกัน ทั้งยังสร้างมิตรภาพในวงกว้าง และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ผู้ร่วมสอนวิชาจักรยาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง อรอุมา ศิลป์วัฒนานุกูล
ภาพ วรวุฒิ วิชาธร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.