ขันติ

ถ้าไม่มี “ ขันติ ” จะเกิดอะไรขึ้น โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ

ถ้าไม่มี “ ขันติ ” จะเกิดอะไรขึ้น โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ

ขันติ คือความอดทน อดกลั้น มีตั้งหลายอย่าง เช่น อดทนทางกาย กายที่เราจะต้องลำบาก กายที่เราจะต้องเหนื่อยมาก หนาวก็ต้องอดทน ร้อนก็ต้องอดทน เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอดทน เหนื่อยก็ต้องอดทน หิวก็ต้องอดทน เมื่อเราเจอกับสภาพอย่างนั้น อดทนทางวาจาทั้งต่อตัวเราและของคนอื่น วาจาที่เราคิดอยากจะพูดประทุษร้ายคนอื่นก็ต้องกลั้นเอาไว้ อดทนเอาไว้ ไม่พูดในสิ่งนั้น ที่เป็นโทษเป็นภัย ทั้งต่อตัวเราเองและคนอื่น แม้วาจาของคนอื่น ที่เช้ามากระทบกระทั่งเรา ซึ่งเป็นธรรมนั่นแหละ ก็คนเราอยู่ร่วมกัน บางทีเขาก็เจตนา บางทีเขาก็ไม่เจตนา แต่เราไปรับเอาเอง ก็ต้องอดทนอดกลั้น ถ้าเราไม่อดทนอดกลั้นแล้ว เราไปแสดงอารมณ์ออกไป หลุดออกไป มันก็เสียไมตรีได้ แล้วไม่เพียงแต่เท่านั้น ความทุกข์ใจทั้งหลายที่คนอื่นเขากระทำต่อเรา เราก็ต้องอดทน บางทีต้องทนฟัง ทนอยู่ร่วมด้วย ทนลำบากตรากตรำ เพราะถ้าเราไม่อดทนต่อสิ่งไหนแล้ว เราก็จะตัดความสัมพันธ์ต่อสิ่งนั้น

ถ้าเราอดทนไปสักหน่อย ที่ว่าไม่ดี กลับดีก็ได้ แล้วชีวิตคนจะให้ไปถูกอกถูกใจไปทุกอย่าง มันเป็นไปได้อย่างไร บางอย่างมันก็ไม่ถูกอกถูกใจเรา แต่ทนไปอีกสักนิด บางทีเรื่องที่ว่าไม่ดีก็กลับดีได้ อันนี้เป็นต้น ทีนี้ นอกจากนี้ความอดทนก็ยังมีอีก อดทนที่จะไม่ทำชั่ว นี่ต้องอดต้องทน ข่มเอาไว้ ไม่ทำชั่ว สิ่งไหนเป็นความชั่ว หักห้ามใจเอาไว้ เอาชนะใจตัวเองให้ได้ อดทนต่อสิ่งเย้ายวนที่มันจะทำให้เราทำความชั่ว อดทนที่จะทำความดี เมื่อความดียังไม่ให้ผล ก็ต้องอด ก็ต้องทน ให้มีความมุ่งมั่นว่า วันหนึ่งเถอะ ให้มันดีจริง ให้มันถึงดีจริง ความดีอันนี้ก็จะส่งผล

อดทนต่อการที่จะฝึกจิตของเรา ให้มีความผ่องใส ให้มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเศร้าหมอง เอากิเลสออก ก็ต้องอดทน มีความเพียร มีขันติ เหล่านี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นขันติหรือความอดทน จึงเป็นธรรมที่เป็นพื้นฐานอันหนึ่ง ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ ถ้าขาดความอดทนแล้วก็ยาก

คนเราไม่มีความอดทน อยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้นาน เป็นคนเปราะบาง กระทบนิด กระทั่งหน่อยก็ไม่ได้ ก็เปลี่ยนงานไปเรื่อย ๆ เปลี่ยนคู่ครองไปเรื่อย ๆ เพราะขาดความอดทนอดกลั้น ไปอยู่ที่ไหน จะไม่มีปัญหา มันเป็นไปได้อย่างไร อยู่ที่ไหนก็มีปัญหา มีอุปสรรค ไม่ยอมแพ้ แล้ววันหนึ่งอาจจะเป็นผู้ชนะได้

คนที่มีความสำเร็จ ต้องผ่านความอดทนมาแล้วทั้งนั้น ถ้ายอมแพ้แล้ว มันก็ไม่สำเร็จ กว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ เห็นไหมต้องสร้างบารมีมานานขนาดไหน แต่ละชาติ ๆ ต้องอดทนทั้งนั้น ขอให้มีความมุ่งมั่น นี่เป็นเรื่องของขันติ

 

ที่มา : ถอดความจาก สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน “การปล่อยวาง โดย ‘พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ’

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.