ทนไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไป

ทนได้ก็ทน ทนไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไป – สัจธรรมในโลกแห่งการแข่งขัน

ทนได้ก็ทน ทนไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไป – สัจธรรมในโลกแห่งการแข่งขัน

ทนได้ก็ทน ทนไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไป – อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นกติกาของการอดทน

สรรพสิ่งไม่ว่าธรรมชาติหรือคน ล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มนุษย์ผลิตอะไรขึ้นมาก็มุ่งหวังจะให้อยู่เหนือกฎแห่งไตรลักษณ์ หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด. อะไรที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้นาน สิ่งนั้นก็มีคุณภาพ ของที่ด้อยคุณภาพ มักจะชำรุดทรุดโทรมเร็ว ของทั้งสองประเภทนี้ ราคาก็เท่ากัน คุณภาพวัตถุก็ต่างกัน

คนก็เช่นกันกับวัตถุ คนคุณภาพย่อมทนต่อการทดสอบ ทนต่อโกรธ-เกลียด ทนต่อดินฟ้าอากาศ ทนต่อปัญหาอุปสรรคหนัก ๆ ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต ทนได้ก็แก้ปัญหาได้ ทนไม่ได้ก็พ่ายแพ้

ปัญหาหลายอย่าง เป็นเหมือนเครื่องทดลองใจ หรือเป็นแบบฝึกหัดให้เราก้าวข้าม มิใช่ปัญหาจริง แต่เราเองเห็นแล้วอาจท้อก่อนลงมือทำ มีคนหลายคนกำลังถูกทดสอบในหลาย ๆ เรื่องพร้อม ๆ กัน ถ้าใครบ่น ท้อ งอมืองอเท้า เขาก็จะถูกคัดออกในโลกแห่งการแข่งขัน

กฎแห่งไตรลักษณ์ เป็นกฎที่ธรรมชาติเป็นคนตั้งไว้ พระพุทธองค์ทรงนำมาอธิบายขยายความ เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าใจในชีวิตของสรรพสิ่ง จะได้ไม่เป็นการเดือดร้อนจนเกินไป เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิต ทั้งฝันดีและไม่ดี

พึงจำไว้ว่า กฎแห่งไตรลักษณ์นี้ เป็นกฎที่สามารถประยุกต์ให้กับการทำงานระดับนักบริหารองค์ระดับสูง จนถึงระดับการดำเนินชีวิต

ข้าพเจ้า มิได้หมายความว่า จะให้ท่านผู้นำกฎนี้ไปใช้โดยไม่พยายามบริหารจัดการอะไรให้ลงตัว โดยอ้างอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นเป็นความเข้าใจฝึก ในการประยุกต์ธรรมะ

ท่านมีร่างกาย ก็ต้องบริหารร่างกาย หากชำรุดก็ต้องซ้อม ต้องรักษาให้สู่สภาพเดิม มีครอบครัว ก็ต้องบริหารครอบครัว มีธุรกิจก็ต้องบริหารธุรกิจให้ดีที่สุด กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นแค่เครื่องเตือนใจเรามิให้ประมาท ในการบริหารจัดการ ไม่ประมาทในสิ่งใด สิ่งนั้นก็ปลอดภัย ความปลอดภัย ก็เป็นผลจากการบริหารให้เกิดความสมดุลในชีวิต ต่อเหมือนอะไรที่บริหารสุดฝีมือแล้ว แต่ยังเหมือนเดิม กฎแห่งไตรลักษณ์จึงทำงาน

แม้ในคราวผิดหวัง กฎอนิจจังก็นำมาขบคิดได้ว่าคงไม่ผิดหวังตลอดไปเช่นนี้ จะทำให้มีกำลังใจในการทำงาน มีสติ ไม่ประมาท ขยันหมั่น เรียนรู้จาน ประหยัด อดออม ปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้เป็นคนใหม่ แปลว่า เปลี่ยนจากแย่ ให้เป็นดี ก็อนิจจัง เปลี่ยนจากดีเป็นแย่ ก็อนิจจัง ขึ้นอยู่กับว่า เราจะใช้ในหลักการใด

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นกติกาของการอดทน ทนได้ก็ทน ทนไม่ได้ก็พ่ายแพ้

 

ที่มา : นิตยสาร Secret

เรื่อง : พระราชญาณกวี

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

พรสวรรค์ ธรรมะจาก พระราชญาณกวี

เหตุผลที่คนทุกข์ ไม่ควรหา เพื่อนคลายทุกข์ บทความดีๆจาก ท่านปิยโสภณ

ลองถามตัวเอง อีกครั้งว่าคุณ สูญเสียจริงหรือ พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

การเสียสละ – เรื่องราวรั้วของชาติ ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อแทนคุณแผ่นดิน โดย ท่านปิยโสภณ

คนทำชั่วได้ดี มีจริงไหม ตอบคำถามที่หลาย คนสงสัย โดย ท่านปิยโสภณ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.