ดังตฤณ

“รู้” ใจ…ได้งาน – ศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ)

สำหรับผมที่เป็น นักเขียน การคิดงานออกและเขียนได้อย่างลื่นไหลสามารถทำให้ผมดีใจได้Œไม่ต่างจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

ความดีใจที่พูดถึงนี้มักเกิดขึ้นสองแบบ แบบแรก ทำให้ตัวเองเกิดความรู้สึกสนุก กระตือรือร้น เหมือนมีพลังงานคอยผลักดันให้ร่างกายอยากเคลื่อนไหวไปทำงานให้บรรลุเป้าหมาย แบบที่สอง เกิดขึ้นในยามที่มีความคิดต่อเนื่อง ไหลลื่น ไม่ติดขัด อย่างเช่น เมื่อคืนทำงานค้างไว้ถึงตรงไหน วันนี้จะนึกออกและสามารถเขียนต่อได้สบาย ๆ ยิ่งถ้ามีไอเดียที่หลากหลายผุดขึ้นมาทะลวงส่วนเนื้อหาที่ยังติดขัด ยิ่งทำให้เกิดอาการกระหยิ่มใจ

หากเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่เคยได้ปฏิบัติธรรม ผมก็คงจะยึดติดกับความดีใจนั้นและบังคับตัวเองให้ทำงานต่อไปไม่มีหยุดตามประสาคนบ้างาน

แต่การได้เจริญสติ ดูใจตัวเองเป็นประจำทำให้พบว่า ครั้งใดที่ขีดความดีใจเกินลิมิตปกติไป จิตของผมจะมีสัญญาณเตือนให้กลับไปดูรูปอารมณ์ของเจ้าความดีใจที่พุ่งขึ้นสูงแล้วค่อย ๆ แผ่วลง…ดังนั้นพอเราไม่ปล่อยใจไปกับ “ความดีใจ” ที่เกิดขึ้น อาการนั้นก็จะเป็นเหมือนกับลมหายใจ คือแค่เข้ามาและออกไป

มีบางครั้งเหมือนกันที่ความดีใจนั้นทำให้ตัวจิตลิงโลดขึ้นมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว…พอไม่รู้ตัว จิตก็จะเกิดการ “ยึด”…ยึดว่าครั้งหน้าจะมีความสุขจากการคิดงานเช่นนี้อีก…หรือครั้งหน้าไอเดียจะแล่นปรู๊ดปร๊าดเหมือนครั้งนี้

ดังนั้นวิธีให้การต้อนรับตัวจิตนี้คือ ให้รู้สึกว่าความดีใจหรือความสุขนี้ “ไม่เที่ยง” โดยการยอมรับว่า การมีอยู่ของความสุข มองเห็นความสุขนั้น และตระหนักรู้ว่า ความสุขนั้นจะคงอยู่…เป็นแค่ไฟไหม้ฟางที่สุดท้ายไฟจะค่อย ๆ มอดดับไป

หากเรามีสติในช่วงเวลาทำงาน เราจะพบว่าไม่มีใครทำงานตลอดเวลา จะต้องมีช่วงพัก และช่วงพักนี่แหละคือนาทีทองในการดูลมหายใจและอารมณ์ที่ตกค้างจากสิ่งอื่นหรือคนอื่น เช่น พูดกับคนที่เรามีปฏิกิริยาทางใจอย่างไร ทำงานนี้เราเห็นจิตเป็นอย่างไร ซึ่งถือเป็นการพักกายและสมองไปในตัว

 

Secret Box

อาการของใจที่เปš็นอุปสรรคต‹่อเสŒ้นทางเจริญสติคือการไม่‹ยอมรับความจริง ไม่‹ว‹่าจะมาจากความคิด การพูด หรือการกระทำในระหว‹่างวันก็ตาม เช‹่น ทำผิดแลŒ้วไม่‹ยอมรับ หาแพะ ยัดเยียดความผิดให้Œคนอื่น ตราบใดที่จิตยังไม‹่พร้Œอมจะรับความจริง ตราบนั้นเราจะเริ่มต้ŒนบนเสŒ้นทางการเจริญสติไม‹่ไดŒ้อย่‹างจริงจัง จะอยู่‹ไดŒ้เพียงรอบนอกเท่‹านั้น แต่‹เมื่อใดที่เราเริ่มปฏิวัติชีวิตประจำวันตนเองที่มีแต่‹เครื่องแกŒ้ตัวและโยนโทษให้Œคนอื่น แล้Œวหันมามองความผิดของตัวเอง จิตจะเริ่มย้ŒอนกลับเขŒ้ามาและเห็นอะไรตามจริงที่เกิดขึ้นไดŒ้ง‹่าย ทำให้ŒเจริญสติไดŒ้ง‹่ายขึ้น

ดังตฤณ

 

ศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ) เจ้าของบทความธรรมะในหน้านิตยสาร นิยายธรรมะ และหนังสือธรรมะหลายเล่ม อย่าง เสียดาย…คนตายไม่ได้อ่าน, เก็บเสบียงไว้เลี้ยงตัว, กรรมพยากรณ์, 7 เดือนบรรลุธรรม, รักแท้มีจริง ฯลฯ

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม 35 ปี

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

เรื่อง  ดังตฤณ

เรียบเรียง  ณัฐนภ ตระกลธนภาส

ภาพ  นิตยสาร Secret

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

“สติช่วยชีวิต” มณฑิชา จิรพัฒนาการ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.