การสวดมนต์
Read More +

อานิสงส์แห่งการสวดมนต์ โดย พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

ประโยชน์ของการสวดมนต์
Read More +

ความเป็นมาและประโยชน์ของการสวดมนต์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

พุทธมนต์เตือนใจให้ไตร่ตรอง
Read More +

พุทธมนต์เตือนใจให้ไตร่ตรอง ก่อนเชื่อก่อนแชร์ในโลกโซเชียล

พุทธมนต์ดับเครียด
Read More +

พุทธมนต์ดับเครียด วิตกกังวล จิตตก ซึมเศร้า

อานิสงส์การสวดภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
Read More +

อานิสงส์การสวดภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
Read More +

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนสวดมนต์ อย่างไรให้ใจเย็น 

สวดมนต์
Read More +

สวดมนต์เป็นนิจและคิดให้ถูกทาง

หลงป่า
Read More +

พบธรรมเมื่อครั้งหลงป่า ประสบการณ์ที่ช่วยให้มีสติพร้อมรับความตาย

ชินบัญชร บทสวด
Read More +

พระคาถา ชินบัญชร บทสวด พร้อมคำแปล อัญเชิญพระพุทธคุณเป็นปราการกันภัย

พาหุงมหากา
Read More +

” พาหุงมหากา ” พุทธคาถาเรียกความมั่นใจและสร้างกำลังใจ

แก้วขนเหล็ก
Read More +

คาถาที่วิทวัสสวดเพื่อ ขับไล่ภูตผีปีศาจ ในละครเรื่อง แก้วขนเหล็ก คือ คาถาศักดิ์สิทธิ์บทนี้นี่เอง

ชุมนุมเทวดา
Read More +

ทำไมต้องสวด ชุมนุมเทวดา ก่อนสวดมนต์บทอื่น ๆ

อิติปิโส
Read More +

อิติปิโส : สวดกี่จบก็คบได้ | ท่าน ว. คลายความสงสัยเรื่องการสวดมนต์

โพชฌังคปริตร
Read More +

โพชฌังคปริตร (แปล) บทสวดมนต์แห่งการตรัสรู้

ช่วยชาติ
Read More +

เหตุเกิดเพราะอยากช่วยชาติ สนทนาธรรมกับ พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ประโยชน์ของการสวดมนต์
Read More +

ประโยชน์ของการสวดมนต์ 6 ประการ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

มงคลสูตร
Read More +

มงคลสูตร (แปล) มงคลชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ

คาถาอายุยืน
Read More +

พระคาถาอุณหิสสวิชัย หรือคาถาอายุยืน คืออะไร ทำไมถึงต้องสวด