การสวดมนต์
Read More +

อานิสงส์แห่งการสวดมนต์ โดย พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

ประโยชน์ของการสวดมนต์
Read More +

ความเป็นมาและประโยชน์ของการสวดมนต์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

พุทธมนต์เตือนใจให้ไตร่ตรอง
Read More +

พุทธมนต์เตือนใจให้ไตร่ตรอง ก่อนเชื่อก่อนแชร์ในโลกโซเชียล

พุทธมนต์ดับเครียด
Read More +

พุทธมนต์ดับเครียด วิตกกังวล จิตตก ซึมเศร้า

อานิสงส์การสวดภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
Read More +

อานิสงส์การสวดภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
Read More +

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนสวดมนต์ อย่างไรให้ใจเย็น 

สวดมนต์
Read More +

สวดมนต์เป็นนิจและคิดให้ถูกทาง

หลงป่า
Read More +

พบธรรมเมื่อครั้งหลงป่า ประสบการณ์ที่ช่วยให้มีสติพร้อมรับความตาย

ชินบัญชร บทสวด
Read More +

พระคาถา ชินบัญชร บทสวด พร้อมคำแปล อัญเชิญพระพุทธคุณเป็นปราการกันภัย

พาหุงมหากา
Read More +

” พาหุงมหากา ” พุทธคาถาเรียกความมั่นใจและสร้างกำลังใจ

แก้วขนเหล็ก
Read More +

คาถาที่วิทวัสสวดเพื่อ ขับไล่ภูตผีปีศาจ ในละครเรื่อง แก้วขนเหล็ก คือ คาถาศักดิ์สิทธิ์บทนี้นี่เอง

ชุมนุมเทวดา
Read More +

ทำไมต้องสวด ชุมนุมเทวดา ก่อนสวดมนต์บทอื่น ๆ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.