ฝุ่น PM 2.5 มลพิษทางอากาศ
Read More +

ลมหายใจท่ามกลาง ฝุ่น PM 2.5 ทิศทางสุขภาพคนไทยที่น่าจับตาในปี 2024

Read More +

อาการเจ็บคอ แต่ไม่มีไข้ ไม่ใช่หวัด แล้วตกลงคืออะไร

Read More +

เด็กหญิง 9 ขวบ เจ็บคอ มีไข้ หมอพบ “แผลรูๆ” ในช่องปาก

โรคทอนซิลอักเสบ, ทอนซิลอักเสบ, เจ็บคอ, ไอ, โรคของคอ
Read More +

โรคทอนซิลอักเสบ โรคของคอ

แก้เจ็บคอ, เจ็บคอ, ไอ, แก้ไอ, ระคายคอ
Read More +

สูตรธรรมชาติง่ายๆ แก้เจ็บคอ ลดอาการอักเสบ

ไซเดอร์
Read More +

ไซเดอร์ เครื่องดื่มรักษาอาการป่วยในเบื้องต้น

ไข้หวัด,วิธีกินต้านหวัด, อาการไอ, เจ็บคอ, หลอดลมอักเสบ
Read More +

วิธีกินต้านหวัด แก้ไอ เจ็บคอ และอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ออกกำลังกาย, แก้อาการเจ็บคอ, ท่าฤาษีดัดตน, ท่าบริหาร, เจ็บคอ
Read More +

ท่าบริหารแบบง่ายๆ แก้อาการเจ็บคอ

แก้อาการไอ, แก้ไอ, ไอ, เจ็บคอ, สมุนไพรแก้ไอ, สมุนไพร
Read More +

สูตรสมุนไพรใกล้ตัว หยุดอาการไอจนไม่ได้นอน

ทอนซิลอักเสบ, ต่อมทอนซิลอักเสบ, โรคต่อมทอนซิลอักเสบ, แก้เจ็บคอจากทอนซิลอักเสบ, ต่อมทอนซิล
Read More +

7 สูตรแก้เจ็บคอจากทอนซิลอักเสบ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.