โรคทอนซิลอักเสบ, ทอนซิลอักเสบ, เจ็บคอ, ไอ, โรคของคอ

โรคทอนซิลอักเสบ โรคของคอ

โรคทอนซิลอักเสบ โรคของคอ

โรคทอนซิลอักเสบ ได้แก่ โรคซึ่งเกิดจากมีการอักเสบของทอนซิลทำให้ทอนซิลบวม แดง เจ็บ และมีขนาดโตขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดเรื้อรัง ทอนซิลอาจโตจนอุดกั้นทางเดินหายใจ

โรคทอนซิลอักเสบเป็นโรคที่พบบ่อยโรคหนึ่ง เกิดได้ในทุกวัย แต่พบว่าเกิดในเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาวมากกว่าในผู้สูงอายุ โดยโอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย และจัดเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจทางการสัมผัส การไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ

โรคทอนซิลอักเสบโดยทั่วไปมักเกิดกับต่อมทั้งซ้ายและขวาพร้อมกัน แต่เมื่อเกิดข้างเดียวมักเป็นสัญญาณ อาจเกิดจากโรคมะเร็งได้

 

สาเหตุ

โรคทอนซิลอักเสบพบได้ทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง

ชนิดเฉียบพลัน

คือ การอักเสบที่มีอาการทันที และหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังการรักษา พบสาเหตุได้ทั้งจากไวรัส และแบคทีเรีย (เชื้อแบคทีเรียที่พบว่า เป็นสาเหตุมีหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยคือ จากเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส หรือสเตร็ปโทรต) โดยพบว่าสาเหตุเกิดจากไวรัสได้บ่อยกว่าแบคทีเรีย

ชนิดเรื้อรัง

มีอาการเช่นเดียวกับในการอักเสบเฉียบพลัน แต่อาการน้อยกว่า และมีอาการเรื้อรังอยู่นานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นอกจากนั้นยังมีการอักเสบเฉียบพลันซ้ำซ้อนได้เป็นระยะๆ และมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียมากกว่าจากเชื้อไวรัส

โรคทอนซิลอักเสบ, ทอนซิลอักเสบ, เจ็บคอ, ไอ, โรคของคอ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทอนซิลอักเสบ ได้แก่

  • มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ
  • พักผ่อนไม่เพียงพอ
  • สูบบุหรี่ ดื่มสุรา
  • ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ
  • มีโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.