Read More +

พยาธิในช่องคลอด อันตรายที่แพร่กระจายง่าย

Read More +

โรคแมวข่วน อันตรายที่ทาสแมวต้องระวัง

Read More +

ฝีดาษลิง รู้จักดีกันหรือยัง โรคร้ายแพร่เร็ว กับการระวังตนเอง

โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อ
Read More +

เช็คชื่อโรค อาการ 13 โรคติดต่ออันตราย ที่ต้องระมัดระวัง

ไวรัสโคโรน่า ไวรัสอู่ฮั่น
Read More +

พบตัว ผู้ป่วยรายที่ 5 ไวรัสโคโรน่า ที่เชียงใหม่

โรคติดต่อผู้สูงอายุ
Read More +

ผู้สูงอายุกับปัญหาโรคติดต่อที่ทุกคนควรต้องรู้ไว้

โรคติดต่อ โรคหน้าฝน หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลืดออก ฉี่หนู ไข้หวัด
Read More +

5 โรคติดต่อ ควรเฝ้าระวังพิเศษ และกลุ่มโรคที่พบบ่อยในหน้าฝน

โรคไลม์ โรคลายม์ โรคติดต่อ
Read More +

พบผู้ป่วย โรคลายม์ คนแรก หลังกลับจากเที่ยวตุรกี

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.