โรคติดต่อ โรคหน้าฝน หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลืดออก ฉี่หนู ไข้หวัด

5 โรคติดต่อ ควรเฝ้าระวังพิเศษ และกลุ่มโรคที่พบบ่อยในหน้าฝน

โรคติดต่อ ควรเฝ้าระวังพิเศษ และกลุ่มโรคที่พบบ่อยในหน้าฝน

สภาพอากาศและความชื้นในช่วงหน้าฝนเป็นสาเหตุทำให้ โรคติดต่อ สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว แล้วระยะนี้อากาศในบ้านเราแปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว ยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันถดถอย จึงเป็นที่มาของโรคติดต่อในฤดูฝนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชิษณุ พันธุ์เจริญ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อที่มากับหน้าฝนที่คนไทยควรทราบและพึงระวังไว้ 5 โรคหลัก ดังนี้

 

1. โรคไข้หวัด

โรคหวัดหรือไข้หวัด เป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยมากที่สุด โรคหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งมีหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะ ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง สามารถพบผู้ติดเชื้อได้ทุกช่วงอายุ สำหรับอาการที่พบ ผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆ น้ำมูกใส ระคายคอ เสียง แหบ และไอ การรักษาเป็นการรักษาตามอาการ ดื่มน้ำเยอะๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ ความรุนแรงของโรคไม่มาก อาการมัก ดีขึ้นเองภายใน 2 – 3 วัน เน้นรักษาประคับประคองจนอาการ หายดีเอง

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ดังนั้น วิธีการป้องกัน โรคหวัดที่สำคัญคือ หมั่นดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกายเป็นประจำ กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาดและพักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญคือ หมั่น ล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยๆ และล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทาน อาหารและหลังเข้าห้องน้ำ ทั้งอย่าตรากตรำทำงานหนักมากเกินไป

โรคติดต่อ โรคหน้าฝน หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลืดออก ฉี่หนู ไข้หวัด

 

 

 

 

<< โรคติดต่อหน้าฝนมีโรคอะไรบ้าง อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.